Dierenwelzijn in het Arnhemse evenementenbeleid

by AMS97531A123 | 28 mei 2015 17:00

Gisteren is de Arnhemse evenementenvisie in de gemeenteraad besproken. De motie van Partij voor de Dieren om dierwelzijn tijdens evenementen te garanderen is door de raad aangenomen. Raadslid Leo de Groot van Partij voor de Dieren is erg tevreden. Dierenwelzijn is nu onderdeel van het evenementenbeleid.

Evenementenvisie besproken
Gisteren is de evenementenvisie besproken in de gemeenteraad van Arnhem. De Partij voor de Dieren wil dat het welzijn van dieren gegarandeerd is tijdens evenementen. Daarom heeft de partij een motie ingediend om dierenwelzijn als voorwaarde te stellen voor het verlenen van een evenementenvergunning. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

‘Vrij van pijn’
In de landelijke wetgeving is vastgelegd dat dieren, zolang het geen overstijgend doel dient, vrij moeten zijn van: Dorst, honger en onjuiste voeding. Geen fysiek of fysiologisch ongerief hebben. Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes. Geen angst of chronische stress hebben en dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Nu worden deze dierenwelzijneisen een voorwaarde bij een vergunningaanvraag voor een evenement waarin dieren worden gebruikt ter vermaak van mensen.

De Arnhemse Partij voor de Dieren is blij met dit resultaat. Bij een vergunningaanvraag wordt er voortaan rekening gehouden met dierenwelzijn. Ook kan een vergunning geweigerd worden als het vermoeden heerst dat dierenwelzijn in het geding is. Verder zal de gemeente terughoudend zijn dieren in te zetten ter vermaak van mensen bij zelf georganiseerde of gesubsidieerde evenementen.

Reacties

Source URL: http://haberarnhem.nl/2015/05/28/dierenwelzijn-in-het-arnhemse-evenementenbeleid/