PvdD wil park Klarenbeek inrichten samen met de stad

by AMS97531A123 | 20 juli 2015 11:59

In de zomernota van gemeente Arnhem staat dat de oude gemeentewerf in park Klarenbeek gesloopt wordt en de grond gesaneerd. Er zijn nog geen plannen of budget om het terrein op te knappen. De Partij voor de Dieren wil dat Arnhemse inwoners zelf het terrein in park Klarenbeek mogen inrichten. 

De Arnhemse Partij voor de Dieren heeft herhaaldelijk aan wethouders gevraagd of de oude gemeentewerf in park Klarenbeek gesloopt kan worden, maar hier was nooit geld voor. Daarom was de partij blij verrast toen het Arnhemse college in de Zomernota bekend maakte dat er geld is vrijgemaakt om de gemeentewerf te slopen en de grond te saneren.

De gemeente heeft echter nog geen plan of budget voor de inrichting van het parkgebied. De Partij voor de Dieren wil dat Arnhemse inwoners betrokken worden bij de inrichting van het terrein bij park Klarenbeek. Daarom heeft de Partij voor de Dieren maandag een motie ingediend waarin ze vragen om de stad te betrekken bij de herinrichting.

De Partij voor de Dieren wil dat gemeente Arnhem samen met inwoners nadenkt over het ontwerp van het terrein, door bijvoorbeeld een ontwerpwedstrijd te organiseren. Ook wil de partij dat er geld komt voor de herinrichting. Dit kan door gebruik te maken van het Groenfonds, sponsoring en eventueel crowdfunding. Het college heeft deze motie overgenomen dus dit plan gaat uitgevoerd worden. Dan kunnen we samen een mooi park creëren waar iedereen tevreden mee is.

Reacties

Source URL: http://haberarnhem.nl/2015/07/20/pvdd-wil-park-klarenbeek-inrichten-samen-met-de-stad/