Referendum 30 november: De 7 fabels van het ‘Nee’-kamp

Referendum 30 november: De 7 fabels van het ‘Nee’-kamp

Hoe dichterbij het referendum komt (nog maar twee dagen), hoe meer onzin het ‘NEE’-kamp verzint om de inwoners in de stad te misleiden. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat een paar duizend milieufreaks de toekomst van de stad willen bepalen zonder de inwoners in de stad serieus te nemen.

Hieronder staan 7 fabels van het NEE-kamp waar we voor u de feiten op een rij hebben gezet.

‘Stadsblokken en Meinerswijk worden volgebouwd’
Er wordt op Stadsblokken alleen gebouwd op de plek waar vroeger de fabriekshallen van de ASM stonden. Op Meinerswijk wordt alleen gebouwd op de plek waar nu bedrijfsgebouwen staan. Het totaal bebouwde oppervlak blijft minder dan 1% van het totale gebied. Er wordt nergens in de natuur gebouwd! staat er op deze twee plekken al ruim 15.500 m2 bebouwing die in eigendom is bij KondorWessels Projecten.

(advertentie)

(advertentie)

De slogan ‘Natuur voor iedereen’ van Groenlinks
Juist bij een NEE tijdens het referendum blijft de natuur in Stadsblokken-Meinerswijk maar van een kleine groep mensen. De helft van Meinerswijk is namelijk eigendom van een projectontwikkelaar en niet toegankelijk voor Arnhemmers. Dat verandert bij een JA. Dan wordt 142 hectare (96% van de grond van de projectontwikkelaar) aan de gemeente Arnhem gegeven. De gemeente krijgt daarmee een aaneengesloten uiterwaardenpark in handen, toegankelijk voor iedereen. Dan pas is er natuur voor iedereen.

Arnhemmers bepalen zelf de toekomst van dit gebied. Niet de projectontwikkelaar
Projectontwikkelaar KWP is eigenaar van 51% van het gebied en heeft dus een belangrijke rol als regisseur van de toekomstplannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Bij een NEE blijft het gebied nog steeds eigendom van de projectontwikkelaar. Een ‘nee’ is een ‘nee’ tegen de mogelijkheid om een plan te gáán maken. Dan zal de projectontwikkelaar met alternatieven komen om iets met het eigendom te doen. Bijvoorbeeld door de intensiteit van de bedrijvigheid op te voeren.

Groen in de stad is belangrijk voor de gezondheid van Arnhem en Arnhemmers. Dit moeten we niet opgeven voor een woonwijk, maar juist uitbreiden.
Met een JA tijdens het referendum wordt juist voor meer groen in de stad gezorgd! Er komt 56 hectare natuur bij. Er worden bossen aangeplant en er komt een duinachtig gebied. Weilanden worden omgezet in natuur en er wordt ruimte voor de rivier gecreëerd. Daarnaast worden vervuilde en rotte plekken aangepakt. Plekken waar nu bijvoorbeeld asbest of vuil ligt. Plekken die slecht zijn voor de gezondheid van de Arnhemmers en de natuur.

(advertentie)

(advertentie)

‘Er vindt hoogbouw plaats’
De gebouwen mogen maximaal 7 meter hoog worden in Meinerswijk (twee verdiepingen) en gemiddeld 15 meter op Stadsblokken (vier verdiepingen). De gebouwen op Stadsblokken worden niet hoger dan de bomen in dit gebied. Recent zijn alle bomen op Stadsblokken ingemeten en weet men precies hoe hoog er gebouwd kan worden om onder de boomgrens te blijven.

Woningbouw is een bedreiging voor mooie dingen zoals een kop koffie of een borrel op de Stadsblokkenwerf, Cirque de la Liberté en festivals als Luie Hond en Free Your Mind.
Juist door JA te stemmen tijdens het referendum kunnen festivals en soortgelijke culturele activiteiten in het gebied blijven plaatsvinden. Juist dan wordt het gebied van de gemeente en kunnen zulk soort initiatieven een duurzame toekomst krijgen.

Grootschalige woningbouw is niet nodig om het gebied te ontwikkelen. Er zijn tal van manieren om het gebied duurzaam te ontwikkelen en recreatiemogelijkheden te vergroten. Bijvoorbeeld aankoop door de gemeente en andere investeerders.
Ten eerste is het geen grootschalige bebouwing maar kleinschalige bebouwing. Slechts 1% van het gebied is bestemd voor bebouwing  Daarnaast staat het gebied op dit moment niet te koop  Ten derde is het helemaal niet duidelijk of de gemeente dit gebied wel zou kunnen kopen  Ten slotte kan het gebied vooralsnog niet ontwikkeld worden door anderen omdat er geen ander realistisch, financieel haalbaar plan is.

ReactiesNo comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.