Tijdschrift over afval scheiden in Arnhem blijft interessant

by AMS97531A123 | 22 mei 2017 14:32

Het tweede nummer van ‘Aan de bak’, het tijdschrift over afval scheiden in Arnhem is alweer gepubliceerd. Voor de liefhebbers staat het tweede nummer van ‘Aan de bak’ weer met vol informatie over wat oud-wielrenner Maarten Tjallingi doet met zijn afval en wat een handige afvalbak is in de keuken.

[1]


Positieve reacties
Op de website van de gemeente staat hier verder het volgende over: “Langzaam maar zeker kijken we met de hele stad anders tegen afval aan. Iets weggooien is ouderwets. Vanaf nu sparen we grondstoffen: we maken er weer nieuwe dingen van”, zegt Erik Posthumus, Adviseur Beheer bij de gemeente Arnhem. “Er zijn in Arnhem zoveel goede initiatieven op afvalgebied. Dat laten we in dit magazine zien.”

Tijdschrijft is gratis te verkrijgen
Het tijdschrift ‘Aan de bak’ ligt op talloze plekken in de stad, van winkels tot stadhuis. Ook in verschillende wijkcentra en sportaccommocaties zijn de tijdschriften te verkrijgen. Het blad is gratis voor de liefhebbers. Mocht de inwoners van Arnhem het blad niet meer tegenkomen, dan is het digitaal te verkrijgen via www.Arnhem.nl/aandebak. Een gedrukt exemplaar is te verkrijgen via afval@arnhem.nl

[2]


Endnotes:
  1. [Image]: https://www.facebook.com/oldebethpartycentrum/
  2. [Image]: http://www.chicosplace.nl

Reacties

Source URL: http://haberarnhem.nl/2017/05/22/tijdschrift-over-afval-scheiden-in-arnhem-blijft-interessant/