Reactie D66 op vertrek ChristenUnie

Reactie D66 op vertrek ChristenUnie

Vanochtend ontving D66 het bericht dat de ChristenUnie niet langer deel wil uitmaken van de coalitie. Wij betreuren dit besluit en achten het ook onnodig. Eind 2015 is met de ChristenUnie overeengekomen dat we een extern onderzoek zouden laten uitvoeren naar zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem. Dat is nog niet uitgevoerd. De resultaten van zo’n onderzoek zouden wel een goede basis zijn om over de toekomst van de zorgzone te spreken.

Belangrijk probleem in Arnhem

D66 vindt dat de gemeente zich moet bekommeren over alle mensen die zich in een afhankelijkheidspositie bevinden. Naar ons idee is juist de onzichtbare prostitutie, veelal geregeld via internet, een belangrijk probleem in deze tijd. Binnen een brede discussie over zichtbare en onzichtbare prostitutie kan ook de sluiting van de zorgzone een optie zijn. Nu staat het voornemen van sluiting teveel op zichzelf.

Sluiting Zorgzone

Het college heeft het principebesluit genomen om de zorgzone te sluiten. Wanneer een meerderheid van de raad zich hier achter schaart, zal D66 dat uiteraard accepteren. Helaas heeft het raadsdebat hierover nog niet plaatsgevonden.ReactiesRelated Articles

PvdA-leider Samsom gaat te ver door Turkije ‘vreselijk’ te noemen

PvdA-leider Samsom begint aardig veel te lijken op de Turkse president Erdogan.Die roept af en toe ook van die dingen

Burgemeester Kaiser achter de schermen veel bezig met radicalisering jongeren

Burgemeester Kaiser vertelde maandag 12 september aan een raadscommissie dat de gemeente wel degelijk actief is en in gesprek is

VVD Arnhem stelt vragen over nieuwe supermarkt Oranjestraat

Raadslid Udo Kelderman van de VVD-fractie in Arnhem stelt maandagavond vragen aan het college over een bestemmingsplanwijziging. De gemeenteraad van