Reactie D66 op vertrek ChristenUnie

Reactie D66 op vertrek ChristenUnie

Vanochtend ontving D66 het bericht dat de ChristenUnie niet langer deel wil uitmaken van de coalitie. Wij betreuren dit besluit en achten het ook onnodig. Eind 2015 is met de ChristenUnie overeengekomen dat we een extern onderzoek zouden laten uitvoeren naar zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem. Dat is nog niet uitgevoerd. De resultaten van zo’n onderzoek zouden wel een goede basis zijn om over de toekomst van de zorgzone te spreken.

Belangrijk probleem in Arnhem

D66 vindt dat de gemeente zich moet bekommeren over alle mensen die zich in een afhankelijkheidspositie bevinden. Naar ons idee is juist de onzichtbare prostitutie, veelal geregeld via internet, een belangrijk probleem in deze tijd. Binnen een brede discussie over zichtbare en onzichtbare prostitutie kan ook de sluiting van de zorgzone een optie zijn. Nu staat het voornemen van sluiting teveel op zichzelf.

Sluiting Zorgzone

Het college heeft het principebesluit genomen om de zorgzone te sluiten. Wanneer een meerderheid van de raad zich hier achter schaart, zal D66 dat uiteraard accepteren. Helaas heeft het raadsdebat hierover nog niet plaatsgevonden.ReactiesRelated Articles

Selçuk Öztürk tegen PW-er: Waarom donder jij niet op?

Waarom gaat de PVV het land niet verlaten? Reacties

D66 geeft ruim baan voor initiatief uit de wijk

Bij de behandeling van de perspectiefnota kijkt D66 Arnhem tevreden naar een stuk waar een duidelijk D66 stempel op ligt:

Groenlinks en CDA stellen vragen over ‘Kaisernorm’

Groenlinks en het CDA in Arnhem hebben onlangs schriftelijke vragen gesteld over managers bij Arnhemse instellingen die meer verdienen dan