Wijkbewoners in Arnhem krijgen meer invloed op de wijkbegroting

Wijkbewoners in Arnhem krijgen meer invloed op de wijkbegroting

Wijkbewoners kunnen in de toekomst zelf bepalen waar hun middelen in de wijk in 2018 aan uitgegeven gaat worden. De wijkteams krijgen dit als mogelijkheid naar aanleiding van een voorstel van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van 19 juni. Alleen de SP en het CDA stemden tegen het voorstel. (foto: screenshot youtube)

PvdA-voorstel: Niet meteen nieuwe taken naar de wijkteams

De motie van fractievoorzitter Martien Louwers (PvdA) ‘Niet meteen nieuwe taken naar de wijkteams’ kreeg brede steun in de Arnhemse raad. In de motie werd onder andere toegelicht dat de wijkteams leefomgeving in Arnhem nog maar kort actief zijn (oktober 2016), en dat de wijkteams samen met de bewoners nog aan het pionieren zijn met de nieuwe werkwijze. Hierdoor is er meer controle noodzakelijk. Terecht werd er ook opgemerkt in hoeverre de wijkteams na zes maanden tijd al zicht hebben op de wensen van het collectief en minder mondige Arnhemmers.

Martien Louwers: ‘Ook voor opbouwwerk’

Fractievoorzitter Martien Louwers van de PvdA was dan ook heel blij dat de motie breed werd gesteund: Via twitter deelde Louwers het volgende: ”Motie aangenomen waarin wordt bevestigd dat bewoners & wijkteams vanaf 2018 beslissen over besteding middelen in wijken. Oók tav opbouwwerk.”

Bewoners worden bepalend

De motie moet ervoor zorgen dat het college ervoor zorgt dat wijkteams de mogelijkheid hebben om samen met bewoners te kunnen bepalen waar middelen in de wijk in 2018 aan worden besteed. Ook zullen wijkteams hun werkwijze en ervaringen van bewoners na een jaar toetsen en voor leggen aan de gemeenteraad.


ReactiesRelated Articles

SP-raadslid stelt schriftelijke vragen over jeugdhulp in Arnhem

Als gevolg van het Rijksoverheidsbeleid is de gemeente Arnhem sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Voor jeugdigen die

Nieuwe coalitie D66, SP, CDA, ChristenUnie is rond

D66, SP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. (bron: gemeente Arnhem) Het bestaande coalitieakkoord “Met

De kandidatenlijst DENK verkiezingen maart 2017

De kandidatenlijst van DENK is nu officieel gepresenteerd. De volgende namen staan op de lijst: Reacties