Wijkbewoners in Arnhem krijgen meer invloed op de wijkbegroting

Wijkbewoners in Arnhem krijgen meer invloed op de wijkbegroting

Wijkbewoners kunnen in de toekomst zelf bepalen waar hun middelen in de wijk in 2018 aan uitgegeven gaat worden. De wijkteams krijgen dit als mogelijkheid naar aanleiding van een voorstel van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van 19 juni. Alleen de SP en het CDA stemden tegen het voorstel. (foto: screenshot youtube)

PvdA-voorstel: Niet meteen nieuwe taken naar de wijkteams

De motie van fractievoorzitter Martien Louwers (PvdA) ‘Niet meteen nieuwe taken naar de wijkteams’ kreeg brede steun in de Arnhemse raad. In de motie werd onder andere toegelicht dat de wijkteams leefomgeving in Arnhem nog maar kort actief zijn (oktober 2016), en dat de wijkteams samen met de bewoners nog aan het pionieren zijn met de nieuwe werkwijze. Hierdoor is er meer controle noodzakelijk. Terecht werd er ook opgemerkt in hoeverre de wijkteams na zes maanden tijd al zicht hebben op de wensen van het collectief en minder mondige Arnhemmers.

Martien Louwers: ‘Ook voor opbouwwerk’

Fractievoorzitter Martien Louwers van de PvdA was dan ook heel blij dat de motie breed werd gesteund: Via twitter deelde Louwers het volgende: ”Motie aangenomen waarin wordt bevestigd dat bewoners & wijkteams vanaf 2018 beslissen over besteding middelen in wijken. Oók tav opbouwwerk.”

Bewoners worden bepalend

De motie moet ervoor zorgen dat het college ervoor zorgt dat wijkteams de mogelijkheid hebben om samen met bewoners te kunnen bepalen waar middelen in de wijk in 2018 aan worden besteed. Ook zullen wijkteams hun werkwijze en ervaringen van bewoners na een jaar toetsen en voor leggen aan de gemeenteraad.


ReactiesRelated Articles

Burgemeester Kaiser en wethouder Giesing bezoeken Turkse ondernemers

De Arnhemse burgemeester Herman Kaiser en wethouder Economische Zaken Hans Giesing (D66) waren op bezoek bij de traditionele nieuwjaarsreceptie van

Verenigd Arnhem: Elk kind dat in aanraking komt met softdrugs is een geval te veel

De Arnhemse fractie van Verenigd Arnhem is duidelijk over het beleid voor softdrugs in Arnhem. De partij is kritisch over

Lijsttrekker PVV Arnhem wil alle moskeeën in Arnhem sluiten

De extreem rechtse PVV heeft tijdens het RTV-debat weer eens kenbaar gemaakt hoe het denkt over integratie en oplossingen. Vanwege