D66 Arnhem: Lokale producten lokaal verkopen

D66 Arnhem: Lokale producten lokaal verkopen

D66 wil de verkoop van lokale producten stimuleren. Hiervoor moeten er standplaatsen komen voor uitsluitend lokale producten. Dit verzoek deed fractievoorzitter Sabine Andeweg bij de behandeling van de perspectiefnota op maandag 19 juni. “Een enorme impuls voor de stadslandbouw en daarmee voor de circulaire economie”, stelt Andeweg.

Het college pleit al voor een ‘Circulair Arnhem’. Stadslandbouw hoort hier natuurlijk bij, als innovatieve en duurzame vorm van voedselvoorziening. Gelukkig ontstaan er in Arnhem steeds meer initiatieven op dit gebied. Als reactie op eerdere vragen van D66 zei het college toe te komen met een visie op stadslandbouw. D66 daarop vooruitlopend nu al de lokale productie en lokale economie tastbaarder en zichtbaarder maken.

Ruimte voor verkoop

Met de motie ‘ruimte voor verkoop van lokale product in alle wijken’ geeft Andeweg alvast een voorzet in de juiste richting. “We moeten niet alleen de productie stimuleren,” aldus Andeweg, “het moet ook lokaal verkocht kunnen worden.” Dit is mogelijk door het maken van standplaatsen voor uitsluitend lokale producten, die verkopers gratis kunnen gebruiken.

Wethouder voor lokale producten

Hoe dat per wijk invulling kan krijgen laat D66 aan de inwoners en de teams leefomgeving. Wethouder Van Burgsteden onderschreef de bedoeling van de motie en neemt het mee in haar besprekingen met de wijkteams. Met die toezegging kon Andeweg de motie intrekken: “De bedoeling is stadslandbouw en circulaire economie stimuleren, dat is hiermee weer een stap verder.”ReactiesRelated Articles

Altijd recht op een beschikking in Arnhem, zo eenvoudig is dat

SP motie ‘Beschikkingsrecht’ is met grote meerderheid aangenomen. Op 25 september j.l. is de motie ‘Beschikkingsrecht’ met steun van 6

SP Arnhem: Onterechte boetes bijstand moeten teruggedraaid worden

Chris Lenting, fractievoorzitter van de SP in Arnhem, reageerde via een blog op alle kritiek over onterechte boetes bij de

D66 maakt zich zorgen om illegale politie screening van nieuwe huurders

D66 maakt zich in Arnhem ook druk om de illegale screening van nieuwe huurders door de politie. Met schriftelijke vragen