D66 Arnhem: Lokale producten lokaal verkopen

D66 Arnhem: Lokale producten lokaal verkopen

D66 wil de verkoop van lokale producten stimuleren. Hiervoor moeten er standplaatsen komen voor uitsluitend lokale producten. Dit verzoek deed fractievoorzitter Sabine Andeweg bij de behandeling van de perspectiefnota op maandag 19 juni. “Een enorme impuls voor de stadslandbouw en daarmee voor de circulaire economie”, stelt Andeweg.

Het college pleit al voor een ‘Circulair Arnhem’. Stadslandbouw hoort hier natuurlijk bij, als innovatieve en duurzame vorm van voedselvoorziening. Gelukkig ontstaan er in Arnhem steeds meer initiatieven op dit gebied. Als reactie op eerdere vragen van D66 zei het college toe te komen met een visie op stadslandbouw. D66 daarop vooruitlopend nu al de lokale productie en lokale economie tastbaarder en zichtbaarder maken.

Ruimte voor verkoop

Met de motie ‘ruimte voor verkoop van lokale product in alle wijken’ geeft Andeweg alvast een voorzet in de juiste richting. “We moeten niet alleen de productie stimuleren,” aldus Andeweg, “het moet ook lokaal verkocht kunnen worden.” Dit is mogelijk door het maken van standplaatsen voor uitsluitend lokale producten, die verkopers gratis kunnen gebruiken.

Wethouder voor lokale producten

Hoe dat per wijk invulling kan krijgen laat D66 aan de inwoners en de teams leefomgeving. Wethouder Van Burgsteden onderschreef de bedoeling van de motie en neemt het mee in haar besprekingen met de wijkteams. Met die toezegging kon Andeweg de motie intrekken: “De bedoeling is stadslandbouw en circulaire economie stimuleren, dat is hiermee weer een stap verder.”ReactiesRelated Articles

Echte Kraker tussen Eendracht en Elsweide in bekerstrijd

Voetbalclubs Eendracht en Elsweide treffen elkaar vanavond aan in de strijd om de KNVB-beker voor amateurclubs. De derby tussen de

Nieuwjaarsborrel van de PvdA in Arnhem met minister Plasterk

Op zondag 4 januari sprak minister Ronald Plasterk op de nieuwjaarsborrel van de PvdA in Arnhem in Grand Café Metropole.

Intern kritiek bij Groenlinks om keuze Turkse wethouder

Er is intern veel kritiek bij Groenlinks om Selcuk Akinci als nieuwe wethouder te presenteren in Arnhem. Vandaar dat hij