Daniël Becker lijsttrekker ChristenUnie Arnhem

Daniël Becker lijsttrekker ChristenUnie Arnhem

De leden van de ChristenUnie hebben dinsdagavond op een goed
bezochte ledenvergadering ingestemd met de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Daniël Becker zal de lijst van de ChristenUnie aanvoeren. Hij lichtte zijn
motivatie toe onder verwijzing naar psalm 146. Daniël is dankbaar voor het
vertrouwen dat in hem is uitgesproken maar stelde daar ook een kanttekening
bij: Daniël: “het is belangrijk om altijd je vertrouwen op God te stellen”.


Daniël Becker is sinds 2014 raadslid voor de ChristenUnie en heeft de afgelopen
periode ook ervaring opgedaan als interim fractievoorzitter. Daniël is een
betrokken Christen en is op zondagochtend met zijn gezin in de kerk te vinden.
De verkiezingen worden met vertrouwen tegemoet gezien door de kandidaten
van de ChristenUnie. Zij weten zich gesteund door een uitgebreid en
evenwichtig verkiezingsprogramma dat deze avond door de leden nog
aangevuld werd.

In het kort de drie speerpunten van de ChristenUnie
 Goed bestuur
 Zorg voor elkaar
 Duurzame stad

Tussen de eerste vijf namen op de lijst staan ook nieuwkomers. Daniël Becker:
“de lijst is een mooie combinatie van nieuw talent en bekende kwaliteit”.

2. Ab Zijlstra
Ab Zijlstra is nu fractievolger van de ChristenUnie in Arnhem. Ab heeft zijn
politieke ervaring onder andere opgedaan in Zaanstad. Hij houdt van het
politieke handwerk, is niet zozeer een specialist, als wel iemand die graag het
contact aangaat, voorstellen formuleert, draagvlak verwerft, en zo zorgt dat
een onderwerp voor het voetlicht komt.


3. Nathalie Nede
Nathalie Nede is geboren en getogen in Arnhem. Nathalie is een goede
luisteraar en een echte verbinder. Als Christen baseert ze zich hierbij op Gods
liefde die mensen aan elkaar geeft, ze ziet het als haar taak om bij te dragen
aan een maatschappij waarin iedereen een plek heeft.

4. Tjeerd Broersma
Tjeerd woont in Malburgen. Hij is nu fractievolger en heeft zijn sporen verdiend
als communicatieadviseur en projectmedewerker, onder meer als zelfstandige.
Tjeerd heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid, en is vooral sterk op
de thema’s ruimtelijke ordening / inrichting openbare ruimte en natuur en
milieu. De fractie kent hem als bescheiden en dienstbaar.

5. Jan-Willem Overwater
Jan-Willem heeft veel ervaring opgedaan als leidinggevende in de financiële
sector. Hij wil graag als Christen en met zijn ervaring en competenties de
fractie steunen in de komende raadsperiode.

6 Loes Hakvoort-Zuidervaart
7. Henk Schimmel
8. Rick Janssen
9. Talar Lazarian
10. Erik-Jan Hakvoort
11. Gerben Bosscha
12. Jan-Willem Brunsveld
13. Mirjam Schoonhoven-Speijer
14. Edwin Tazelaar
15 Riet Oosterhoff
16. Maria Boes
17. Piet van Dijk
18. Angelo Sarabèr

ReactiesRelated Articles

PvdA Arnhem in gesprek met Job Cohen

Donderdag 3 maart organiseert de PvdA in Arnhem in samenwerking met de Jonge Socialisten in De Lommerd in Arnhem een gesprek

VIDEO Nieuwe Arnhemse wethouder gaat elke zondag naar de kerk

De nieuwe wethouder van de Christen Unie in Arnhem komt uit Dokkum (Friesland). Anja was voordat ze werd beedigd als

Recep Kaya en Bahceci ‘gewoon’ kandidaat bij PvdA Gelderland

De PvdA heeft voor de statenverkiezing van 2015 toch twee Turken kunnen vinden die op de lijst staan van de