D66 stelt schriftelijke vragen over vuurwerkvrij Arnhem⁩

D66 stelt schriftelijke vragen over vuurwerkvrij Arnhem⁩

Met de bekendmaking vanmiddag dat Amsterdam, net als Rotterdam, vuurwerkvrij wordt op enkele speciale knalzones na, is het vuurwerk-onderwerp weer helemaal actueel. 

Toevallig hebben raadsleden Maarten Venhoek (D66) en Leo de Groot (PvdD) hierover net schriftelijke vragen gesteld aan het Arnhemse college van B en W. Deze willen wij u niet onthouden voor een lokale insteek in de berichtgeving over deze ontwikkeling.

Het is weer bijna oud-en-nieuw. En met het naderen van de jaarwisseling, neemt ook het (illegaal) afsteken van vuurwerk toe. Dit levert een ongekende overlast op voor mensen en dieren. Op oudejaarsnacht wordt er in één klap een enorme milieuschade veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Elk jaar opnieuw zijn er rond de jaarwisseling bovendien talloze slachtoffers te betreuren van vuurwerk.  

Wat D66 en de PvdD betreft gaan we de komende tijd op een andere manier naar consumentenvuurwerk kijken. Traditie is volgens ons geen reden om deze volstrekt onwenselijke situatie in stand te houden.

Wij vinden dat we op termijn af moeten van het afsteken van consumentenvuurwerk.

De gemeente Arnhem kan daarin eerste betekenisvolle stappen zetten. 

Gelet daarop hebben de fracties van D66 en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het afsteken van vuurwerk door particulieren, gelet op bovengenoemde overwegingen, een onwenselijk verschijnsel is en dat traditie geen reden is om zoiets onwenselijks in stand te houden?
2. Is het college bereid te onderzoeken of het aantal vuurwerkvrije gebieden in onze gemeente geleidelijk kan worden uitgebreid. Te beginnen met gebieden met relatief veel natuur en dieren- en daarnaast ook de binnenstad te beginnen met het gebied binnen de singels?
3. Is het college bereid zich actief aan te sluiten bij gemeenten die zich openlijk uitspreken om het afsteken van consumentenvuurwerk tegen te gaan, zoals Hilversum en Rotterdam?
4. Is het College bereid het vuurwerkbeleid op korte termijn te evalueren en met de raad te bespreken?

ReactiesRelated Articles

Reactie D66 op vertrek ChristenUnie

Vanochtend ontving D66 het bericht dat de ChristenUnie niet langer deel wil uitmaken van de coalitie. Wij betreuren dit besluit

Verbod op plastic tassen in Arnhem

Vanaf januari 2016 mogen er geen gratis plastic tasjes verstrekt worden. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren

Druk van PvdA en FNV heeft resultaat voor werkomstandigheden personeel

In gesprekken met Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) en vakbond FNV gisteren heeft modeketen Primark aangegeven “geschrokken” te zijn van