D66 stelt schriftelijke vragen over vuurwerkvrij Arnhem⁩

D66 stelt schriftelijke vragen over vuurwerkvrij Arnhem⁩

Met de bekendmaking vanmiddag dat Amsterdam, net als Rotterdam, vuurwerkvrij wordt op enkele speciale knalzones na, is het vuurwerk-onderwerp weer helemaal actueel. 

Toevallig hebben raadsleden Maarten Venhoek (D66) en Leo de Groot (PvdD) hierover net schriftelijke vragen gesteld aan het Arnhemse college van B en W. Deze willen wij u niet onthouden voor een lokale insteek in de berichtgeving over deze ontwikkeling.

Het is weer bijna oud-en-nieuw. En met het naderen van de jaarwisseling, neemt ook het (illegaal) afsteken van vuurwerk toe. Dit levert een ongekende overlast op voor mensen en dieren. Op oudejaarsnacht wordt er in één klap een enorme milieuschade veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Elk jaar opnieuw zijn er rond de jaarwisseling bovendien talloze slachtoffers te betreuren van vuurwerk.  

Wat D66 en de PvdD betreft gaan we de komende tijd op een andere manier naar consumentenvuurwerk kijken. Traditie is volgens ons geen reden om deze volstrekt onwenselijke situatie in stand te houden.

Wij vinden dat we op termijn af moeten van het afsteken van consumentenvuurwerk.

De gemeente Arnhem kan daarin eerste betekenisvolle stappen zetten. 

Gelet daarop hebben de fracties van D66 en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het afsteken van vuurwerk door particulieren, gelet op bovengenoemde overwegingen, een onwenselijk verschijnsel is en dat traditie geen reden is om zoiets onwenselijks in stand te houden?
2. Is het college bereid te onderzoeken of het aantal vuurwerkvrije gebieden in onze gemeente geleidelijk kan worden uitgebreid. Te beginnen met gebieden met relatief veel natuur en dieren- en daarnaast ook de binnenstad te beginnen met het gebied binnen de singels?
3. Is het college bereid zich actief aan te sluiten bij gemeenten die zich openlijk uitspreken om het afsteken van consumentenvuurwerk tegen te gaan, zoals Hilversum en Rotterdam?
4. Is het College bereid het vuurwerkbeleid op korte termijn te evalueren en met de raad te bespreken?

ReactiesRelated Articles

VIDEO Kandidaat Kamerlid D66 nu raadslid voor DENK

Kandidaat Kamerlid D66 nu raadslid voor DENK Reacties

Zestien min vier ‘partijen’ doen mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem

Op 21 maart 2018 doen in totaal zestien min ‘vier partijen’ mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Verschillende partijen vielen

Talip Aydemir (37) wordt woensdag beëdigd als gemeenteraadslid

Talip Aydemir zal woensdag beëdigd worden als gemeenteraadslid in Arnhem. Aydemir (37) neemt de komende tijd de plek in van Kürşat