D66 vraagt lager OZB-tarief voor clubs en buurthuizen

by AMS97531A123 | 20 november 2018 20:28

Gemeenten kunnen ervoor kiezen een lager OZB-tarief te rekenen voor verenigingen. D66 stelt het college daar nu vragen over. Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt, Bruins, Stoffer, van Weyenberg[1] (35026, nr. 52) aan. (foto: screenshot youtube)

HaberArnhem.nl zoekt nieuwe investeerder | info @ haberarnhem.nl

Hierdoor kunnen gemeentes, na aanname van het belastingplan in de Eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s niet langer het hoge OZB – tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen.

Daarom stellen wij het College van Burgemeester en Wethouders van Arnhem de volgende vragen;

1.Heeft u kennis genomen van de aangenomen motie en bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52)[2] biedt?

2.Hoe staat u tegenover de mogelijkheid die geboden wordt om buurthuizen, sportaccommodaties, wijkcentra, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen voor de onroerende zaakbelasting in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen?


Endnotes:
  1. van Weyenberg: https://d66.nl/mensen/steven-van-weyenberg/
  2. Omtzigt cs (35026, nr. 52): https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018D54518

Reacties

Source URL: http://haberarnhem.nl/2018/11/20/d66-vraagt-lager-ozb-tarief-voor-clubs-en-buurthuizen/