Leden adviesraad Jeugdhulp gezocht

by AMS97531A123 | 9 januari 2015 13:10

Heb je ervaring met hulp voor jongeren, kinderen en (pleeg)ouders of ben je hierin geïnteresseerd? Vind je het interessant hoe de gemeente die hulp organiseert? Dan is de gemeente Arnhem op zoek naar jou!

In februari installeert de gemeente een adviesraad jeugdhulp. Voor de adviesraad zoeken we zeven inwoners van Arnhem die de gemeente willen adviseren over alle hulp en voorzieningen die we vanuit de Jeugdwet organiseren. Met de nieuwe Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg, waaronder ook  gesloten jeugdzorg,  jeugd-GGZ,  zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Wil je meer weten? Kijk dan op Arnhem.nl [1]

Endnotes:
  1. Arnhem.nl : http://www.arnhem.nl/Actualiteiten/Archief_nieuws/2015/januari_2015/Leden_adviesraad_Jeugdhulp_gezocht

Reacties

Source URL: https://haberarnhem.nl/2015/01/09/leden-adviesraad-jeugdhulp-gezocht/