‘Bewoners klagen over uitbreiding Lidl Elderveld’

‘Bewoners klagen over uitbreiding Lidl Elderveld’

Volgens de politieke partijen Zuid Centraal, Christenunie en PvdA kan er nog veel verbeterd worden inzake communicatie met de bewoners over de uitbreiding/verbouwing van supermarkt de Lidl in Elderveld.

Op dinsdagavond 6 januari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met omwonenden van het winkelcentrum Elderhof vanwege de verbouwing waar Zuid Centraal ook bij was. Veel vragen bleven onbeantwoord volgens de fractie waarop Zuid Centraal schritelijke vragen stelde aan het college.

‘Niemand kijkt op gemeentelijke website’
Opvallend is dat Zuid Centraal in de schriftelijke vragen stelt dat de wethouder erkende dat niemand kijkt op de gemeentelijke website. ‘Deze uitspraak moet tot de conclusie leiden dat dit geen geschikt middel is om burgers te informeren’, aldus Zuid Centraal.

Hieronder treft u de vragen aan van Zuid Centraal. Deze werden mede-ingediend door Eric Greving (PvdA) en Addy Plieger (Christen Unie)

1.Ter vergadering bleek dat een deel van de omwonenden, de bewoners van De Burcht, niet
waren uitgenodigd. Wie was verantwoordelijk voor de uitnodigingen en waarom zijn deze
bewoners niet uitgenodigd?
2. Er is volgens de bewoners sprake van grote overlast van vrachtverkeer, nu en mogelijk ook in
de toekomst ivm aanvoer producten. Is de wethouder bereid hier serieus naar te gaan kijken
en maatregelen in te stellen, indien de overlast onaanvaardbaar blijkt en blijft?
3. Vrachtverkeer veroorzaakt luchtvervuiling. Is de wethouder bereid in de toekomst een
meting te laten doen, indien blijkt dat er veelvuldig vrachtverkeer rijdt en stil staat in het
winkelcentrum?
4. De wethouder koppelde de parkeerdruk aan het nog niet gerealiseerd zijn van wc Schutgraaf.
Op de vraag wanneer wc Schuytgraaf gerealiseerd zou worden (dit ivm een gehoopte afname
parkeerdruk) zei hij ‘ermee bezig te zijn’. Dit klinkt niet hoopvol, dus willen wij weten wat dit
betekent en hoeveel vertraging er wederom gaat optreden ten aanzien van de bouw.
5. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om de parkeerdruk aan te pakken, indien in de
toekomst blijkt dat deze niet aanmerkelijk afneemt, ook als het wc Schuytgraaf gerealiseerd
is?
6. De wethouder gaat komen met een parkeerdruk scenario. Wanneer kunnen we dit
verwachten en wat zal hier in grote lijnen in staan?
7. Welke handhavingsinstrumenten heeft de gemeente mbt overlast bouwen, parkeren,
winkelwagentjes ed. tot nu toe ingezet? Tot welke sancties heeft dit reeds geleid, gezien de
reeds lang gesignaleerde overlast en de recente overlast?
8. Er zou sprake geweest zijn van asbest. Klopt dit en is er sprake geweest van risico’s voor de
gezondheid?
9. ‘De omgevingsdienst (ODRA) is een gedrocht’ stelde de wethouder letterlijk. Dit ivm het
gelopen traject. Wij willen weten wat hij daarmee bedoelde en wat hij gaat doen.
10. De wethouder erkende dat niemand op de gemeentelijke website kijkt. Deze uitspraak moet
tot de conclusie leiden dat dit geen geschikt middel is om burgers te informeren. Dus wat
gaat de wethouder voortaan inzetten?
11. De wethouder vond het gehele proces een leerstuk voor gemeente. Wat heeft hij geleerd en
wat gaat er concreet veranderen?
12. Is de wethouder bereid het ‘Belgische model’ in te voeren en structureel via bebording
verplicht kenbaar te (laten)maken dat er een ingreep in de stad aan gaat komen?
13. Het is nu mogelijk dat een vergunningsaanvrager geen communicatie pleegt met
omwonenden en belanghebbenden. De Lidl heeft volgens de wethouder 6 keer (!) een brief van de gemeente genegeerd. Is het mogelijk om een helder omschreven verplichting hiertoe
met een daaraan verbonden sanctie aan de vergunningverlening te koppelen? Zo ja, is de
wethouder bereid om dit te gaan invoeren?
14. Bewonersgeven aan dat het vrijwel onmogelijk is om te kunnen overzien wat er in een
vergunning staat en welke consequenties dit mogelijk heeft, bij inzage van de stukken. Zelfs
juristen verwijzen door daar specialisten. Vindt de wethouder het ook van het grootste
belang dat burgers stukken kunnen begrijpen? Kan hij hier een oplossing voor creëren, zoals
bijvoorbeeld het toevoegen van een korte leesbare toelichting?
15. Van wie was of is de grond waarop de Lidl nu uitbreidt. Hoe heeft de eventuele verkoop
plaats gevonden: voor hoeveel en onder welke voorwaarden?
16. Als de drie aanvragen om omgevingsvergunning voor de Lidl in 1 keer waren aangevraagd,
dus in 1 aanvraag, had deze samengevoegde omgevingsvergunning dan ook verleend kunnen
worden met toepassing van deze ontheffingsmogelijkheid (kruimelgevallen, artikel 4, bijlage
II Besluit Omgevingsrecht)? Zo niet, is dit dan de reden geweest om de aanvraag in drie delen
te splitsen?

Reacties


Tags assigned to this article:
Elderveldlidl

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.