Oproep aan het college: Wacht met demonteren verzetsmonument

Oproep aan het college: Wacht met demonteren verzetsmonument

De gemeente is van plan het verzetsmonument op de achterwand van Musis Sacrum op 12 mei terug te geven aan de makers. Een herbestemming is er nog niet. De PvdA heeft, samen met o.a. de Christenunie, het college opgeroepen te wachten met demonteren van dit monument.

De raad ontving een uitnodiging voor de officiële teruggave op 12 mei van het verzetsmonument op de achterwand van Musis Sacrum. Omdat de sloop van het achterste deel van Musis gepland is op 1 juni moet het monument verdwijnen. Het verbaast de PvdA en de andere fracties dat, vooruitlopend op een besluit dat de raad moet nemen over de sloop, renovatie en nieuwbouw van Musis, een dergelijke onomkeerbare ingreep al zal plaatsvinden.

 

Dit gaat geheel voorbij aan de beslissende rol van de raad en is in onze ogen de verkeerde volgorde. Daarbij komt dat er kosten aan zijn verbonden en de gemeenteraad budgetrecht heeft. Daarbij vinden we het zorgelijk dat er voor het verzetsmonument nog geen herbestemming is bepaald. Dit doet, volgens de fracties, geen recht aan de historie en de algemeen erkende waarde van het monument.

De betrokkenheid vanuit de stad bij het monument blijkt uit het feit dat heel veel Arnhemmers zich in 2004 met allerlei acties hebben ingezet voor de realisatie ervan. De fracties hebben het college opgeroepen de officiële bijeenkomt op 12 mei te schrappen en pas tot demonteren van het verzetsmonument over te gaan als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de plannen voor Musis Sacrum én er een goede herbestemming is gevonden voor het verzetsmonument.

Bron: Arnhem.PvdA.nl

Reacties


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.