Politiek Arnhem stelt vragen over ‘gedwongen’ verhuizing Cosmicus

by AMS97531A123 | 13 juli 2015 13:08

De PvdA en Zuid Centraal waren blij verrast met de mededeling van het college dat de Cosmicus en de Rank permanent mogen verhuizen naar de Pythagorasstraat. De vreugde is echter maar van korte duur. Uit het collegestuk hierover blijkt dat de huisvesting van tijdelijke aard is .

Vreemde move van College
Navraag bij beide scholen leveren de volgende problemen op: 1. zowel de Cosmicus als de Rank waren er niet van op de hoogte dat ze het gebouw zouden moeten delen met elkaar en dat de huisvesting tijdelijk is; 2. er blijven nog vier lokalen bezet door andere gebruikers waardoor het te gebruiken aantal op 12 lokalen komt voor beide scholen; 3. er is niet duidelijk wie wat betaalt en wie verantwoordelijk is voor achterstallig onderhoud; 4. het delen van de lokatie door twee scholen betekent dat er binnen een jaar alweer ruimtegebrek is.

De PvdA en Zuid Centraal hebben hierom de volgende vragen:
1. klopt het dat de scholen tijdelijk gehuisvest worden? Zo ja, waarom is dit niet gecommuniceerd met de scholen? Zo nee, krijgen de scholen een schriftelijke bevestiging dat het een permanent onderkomen is zo lang de lokatie voldoet?
2. er zijn mondelinge toezeggingen gedaan over meebetalen kosten huisvesting en verhuizing, maar in het collegestuk staat dat de scholen verantwoordelijk zijn voor de kosten. Wie betaalt nu wat en wie is verantwoordelijk voor het achterstallig onderhoud?
3. als de Cosmicus de stichtingsnorm gaat behalen het komende schooljaar en de Rank zijn leerlingenaantal ziet groeien, is de lokatie aan de Pythagorasstraat volgend jaar alweer te klein, en past een Integraal kindcentrum al helemaal niet.

Waarom heeft het college dan toch deze twee scholen op deze lokatie samengebracht?

De vragen worden vanavond rond 18.45 uur gesteld aan de wethouder.

Reacties

Source URL: https://haberarnhem.nl/2015/07/13/zuid-centraal-en-pvda-stellen-vragen-over-verhuizing-cosmicus/