Arnhem legt 441 boetes op ter waarde van 648.000 euro

Arnhem legt 441 boetes op ter waarde van 648.000 euro

Het college van Burgemeester en Wethouders reageerde vandaag schriftelijk op de vragen van Groenlinks gemeenteraadslid Mark Coenders. Coenders stelde vragen over het ingaan van de Fraudewet en zogenaamde benadelingsbedrag die mensen betalen bij kleine en grote overtredingen.

Coenders stelde op 13 mei 2015 onderstaande drie vragen aan het college en kreeg drie maanden later een reactie van het college in Arnhem:

De vragen van Mark Coenders:
1. Hoeveel boetes in het kader van de Fraudewet zijn er tussen het ingaan van de wet (1 januari 2013) en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep opgelegd, die volgens de uitspraak van die raad te hoog zijn uitgepakt? En welke hoogte hebben die te veel opgelegde boetes bij elkaar?

2. Is het college bereid de onterecht opgelegde boetes zo snel mogelijk terug te betalen?

3. Is het college bereid om ook landelijk te pleiten voor het terugbetalen van de onterecht opgelegde boetes, eventueel met andere gemeenten?

Reactie van het college in Arnhem:

Antwoord vraag 1
Tussen 1 januari 2013 en 24 november 2014 (datum uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep) zijn in totaal 441 boetes opgelegd. Het totale bedrag wat hiermee gemoeid was is ca. € 648.000. Na de uitspraak door de Centrale Raad van Beroep is het werkproces rondom boetes aangepast in lijn met deze uitspraak. De betrokken afdelingen zijn op dit moment in afwachting van de wetswijziging die minister Asscher heeft toegezegd.

Antwoord vraag 2
Voor de bepaling of boetes te hoog zijn geweest op grond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is dossieronderzoek nodig. Hiervoor is uitvoeringscapaciteit nodig waar niet in is voorzien, daarnaast is naar verwachting budget nodig voor herzieningsbesluiten. Minister Asscher heeft hierover te kennen gegeven niet te willen voorzien in middelen voor herziening. Over deze uitspraak zijn kritische vragen gesteld door de commissie Werk en Inkomen van de VNG, waarop staatsecretaris Klijnsma wederom heeft bevestigd niet te voorzien in financiële compensatie.

Antwoord vraag 3
De VNG is het niet eens met de reactie van minister inzake het besluit niet te willen voorzien in financiele compensatie voor herziening van opgelegde boetes. De VNG heeft eerder gewaarschuwd voor de risico’s en vindt het onrechtvaardig om burgers niet te compenseren. Bovendien vreest de VNG nieuwe juridische processen. Gelet hierop vindt de VNG het logisch als het rijk gemeenten hiervoor compenseert. Het college onderschrijft de bovenstaande reactie van de VNG en is van mening dat ondeugdelijk rijksbeleid financieel niet eenzijdig kan worden afgeschoven op gemeenten, die ten opzichten van deze wet- en regelgeving geen beleidsvrijheid hadden.

Klik hier voor alle bijlagen over deze vragen

Reacties


Tags assigned to this article:
fraudewetgroenlinksMark coenders

1 comment

Write a comment
 1. http://cialisle.com 28 oktober, 2017, 13:23

  cialis flomax
  buy-generic-cialis
  cialis time between doses
  [url=http://www.cialisle.com/]buy-cialis-online[/url]
  pastilla cialis mexico

Only registered users can comment.