VVD en PvdA willen gevolgen faillissement Stichting Arnhem Schuytgraaf weten

VVD en PvdA willen gevolgen faillissement Stichting Arnhem Schuytgraaf weten

De PvdA en de VVD lijken zich in Arnhem als enige druk te maken om 817.965 euro van het failliete stichting Arnhem Schuytgraaf. De stichting werd destijds opgericht omdat er meerdere gebruikers waren op het sportpark bij Arnhemse Boys Schuytgraaf. 

Heel veel belastinggeld van Arnhemmers is nu letterlijk weggegooid, vandaar de zorgen van de twee fracties en schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Roeland van der Zee (VVD) en Eric Greving (PvdA) hebben onderstaande in elkaar gezet om antwoorden te krijgen op heel veel vragen:
Stichting Arnhem Schuytgraaf (SAS)
Op dinsdag 28 juli lazen wij in de Gelderlander dat de Stichting Arnhem Schuytgraaf (SAS), die sinds 2009 het Sportpark Schuytgraaf exploiteerde, failliet is. Er is op initiatief van de gemeente een Stichting opgericht omdat er meerdere gebruikers waren op het sportpark. Daardoor kon ook de btw verrekend worden. Volgens de raadsbrief van 2 december 2014 had SAS had de plicht een lening voor de financiering van de kantine en de kinderopvang‐accommodatie af te sluiten voor in totaal € 817.965,‐ voor 30 jaar. Voor dit bedrag zou de huur worden afgekocht. Gedacht werd dat de kantine‐inkomsten van de SAS voldoende zouden zijn om de kosten te dekken en om zelfs een positief resultaat te genereren. Dat is niet het geval gebleken. Bovendien zijn door SAS drie personeelsleden aangenomen om de accommodatie te beheren. Personeelslasten zijn daardoor een veel te grote kostenpost geworden.

Ook is er in 2009 door de gemeente  een krediet verstrekt aan SAS van € 80.000,‐ voor bar‐ en keukeninrichting, inventaris en aanschaf van voorraden. Dit krediet werd voor maximaal een half jaar verschaft en met de voorwaarde dat dit bedrag werd afgelost zodra de afgesproken leningsverstrekking voor het clubgebouw rond zou zijn. De vordering was eind 2014 al toegenomen tot ruim € 90.000 door het uitblijven van rentebetalingen. Eind  2014 heeft de gemeente de huurovereenkomst met SAS beëindigd. Nu is de SAS failliet. De PvdA en de VVD willen weten wat de gevolgen zijn van het faillissement voor de gemeente en voor de gebruikers van het sportpark en hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Vraag 1.
Waarom is er nooit een lening verstrekt om de in 2009 gemaakte afspraken over de overdracht van gebruiksrecht van het clubhuis te effectueren?

Vraag 2.
Waarom is de tennisvereniging is afgehaakt als gebruiker van de kantine?

Vraag 3.
Waarom heeft de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) nooit een borgstelling verleend voor een lening?

Vraag 4.
Welke afspraken zijn er met de Stichting gemaakt nadat duidelijk werd dat zij de financiering niet rond kregen?  Op welke wijze zijn de afspraken vastgelegd?

Vraag 5.
Welke prognose heeft ten grondslag gelegen aan de veronderstelling dat de kantine‐ opbrengsten en huurinkomsten voldoende zouden zijn? Wat zijn de werkelijk gegenereerde opbrengsten?

Vraag 6.
Welke stappen heeft het college de afgelopen jaren ondernomen om de situatie te veranderen in de wetenschap dat zowel de Stichting Arnhem Schuytgraaf als de vereniging de Arnhemse Boys er financieel niet goed voorstonden?

Vraag 7.
Volgens de bewindvoerder (eerste openbaar verslag) heeft de gemeente Arnhem bewust aangestuurd op het faillissement en geweigerd om met de stichting of de bewindvoerder over een oplossing te spreken. Wat is hierop uw reactie?

Vraag 8.
Heeft het faillissement van de Stichting gevolgen voor gemaakte afspraken met de belastingdienst over de mogelijkheid btw terug te vorderen? Blijven deze geldig wanneer de stichting het sportpark niet meer exploiteert?

Vraag 9.
Wethouder Elfrink heeft  na mondelinge vragen  inzake surseance van de stichting aan de Arnhemse Boys toegezegd dat deze van een surceance of faillissement geen hinder zullen ondervinden. Wat zijn de financiële en operationele gevolgen van het faillissement van SAS voor de gemeente en de Arnhemse Boys?

Vraag 10.
Heeft de gemeente of de bewindvoerder onderzocht of er een (schijn van) belangenverstrengeling was tussen bestuurders van de Stichting en de Arnhemse Boys? Zo ja, wat was het resultaat?

Vraag 11.
De voorzitter van de Arnhemse Boys noemt in het bericht van de voorzitter van 29 juli dat er in goed overleg afspraken zijn gemaakt met de bewindvoerder van de Stichting en de gemeente Arnhem over compensatie van de achtergestelde lening bij de Stichting. Welke afspraken zijn er gemaakt?

Vraag 12.
Zijn er afspraken gemaakt met de Arnhemse Boys en andere gebruikers over hoe de kantine in de toekomst zal worden geëxploiteerd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Vraag 13.
Zijn er afspraken gemaakt over toekomstig beheer en onderhoud van het clubgebouw?

Reacties


3 comments

Write a comment
 1. clash-of-clans-cheats 4 oktober, 2017, 03:30

  when is the next clash of clans update 2014
  http://clashofclanshack17.com/ – cheats coc
  clash of clans cheats without jailbreak or computer
  coc cheats
  clash of clans exploits blogspot
  [url=http://clashofclanshack17.com/]cheats coc[/url]
  clash of clans

 2. cialis online 7 september, 2017, 10:39

  con cialis se puede tomar alcohol
  buy cialis
  cuantos tipos de cialis existen
  [url=http://cialisoni.com/]cialis online[/url]
  cialis rezeptfrei per überweisung

 3. cialis without a doctor prescription 27 augustus, 2017, 08:46

  cialis getting pregnant
  Cialis prescription online
  cialis 20mg lowest price
  [url=http://cialisted.com/]cialis online usa[/url]
  directions for cialis 20 mg

Only registered users can comment.