Begroting gemeente Arnhem toont ambitie

Begroting gemeente Arnhem toont ambitie

Stevig inzetten op samenwerking, zowel in de regio Arnhem Nijmegen als in Euregioverband, verbeteren van de economische positie van Arnhem, inzetten op integratie, voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, inzet op beschermd werk in de wijken voor mensen met een beperking, opknappen en herinrichten van de zuidelijke binnenstad. Dit zijn ambities die het college de komende vier jaar met de stad heeft. (Bron: Gemeente Arnhem)

Verder: meer aandacht voor het zichtbaar maken van de oorlogsgeschiedenis van Arnhem en het op de kaart zetten van Arnhem als aantrekkelijke culturele hoofdstad van het Oosten. Tot slot: de gemeente gaat met ingang van 2016 anders werken: aansluiten bij de maatschappelijke trend en behoefte om meer vanuit de wijken en inwoners te sturen.

Uw advertentie hier

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de begroting voor de jaren 2016-2019 gepresenteerd. Financieel gezien zijn de lastige jaren nog niet voorbij. De nieuwe verdeelmodellen die het Rijk sinds 2015 hanteert voor de verdeling van budgetten over gemeenten, kosten Arnhem het komend jaar zo’n 15 miljoen euro. Bovendien geldt dat het Rijk door nieuwe wetgeving meer belasting heft bij de gemeente. Dit kost Arnhem 1,5 miljoen euro.

Onderwijs

Arnhem heeft relatief gezien veel voortijdig schoolverlaters. Daar wil het college wat aan doen via de sociale wijkteams. Een bedrag van 800.000 euro is daarvoor vrijgemaakt. Ook wordt extra geld ingezet om kinderen met een beperking zo veel mogelijk gebruik te laten maken van de reguliere peuterschool en kinderopvang. Ten slotte ondersteunt het college ouderen in het gebruik van moderne ICT-middelen om hun zelfredzaamheid verder te ontwikkelen.

Cultuur

In 2016 vindt een de Sonsbeektentoonstelling voor beeldende kunst weer plaats. Vanaf dat jaar is Arnhem, afgewisseld met een nieuw mode-event, State of Fashion, elke twee jaar verzekerd van een internationaal spraakmakend cultureel evenement. Daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting bij de partners en inwoners van de stad wordt gezocht. De nieuwe concertzaal in aanbouw bij Musis geeft Arnhem een belangrijke impuls op cultureel gebied, het maakt een brede muzikale programmering mogelijk. De nieuwbouw van Focus Filmtheater op het Kerkplein zorgt voor levendigheid in dit gebied en verbinding van de binnenstad met de Rijn. Uitbreiding van Museum Arnhem en verbouw van het Stadstheater tenslotte, maken dat Arnhem onmiskenbaar culturele hoofdstad van het Oosten is en blijft.

Sociaal

De wijkteams in Arnhem zijn goed op stoom en functioneren naar tevredenheid. De volgende stap is de ontwikkeling van collectieve arrangementen met minder inzet van individuele voorzieningen tot gevolg. Het werkservicepunt Midden-Gelderland gaat zorgen voor een betere werkgeversbenadering waardoor mensen met een beperking beter aan een baan geholpen kunnen worden. Belangrijk is de inzet op het voorkomen van schulden en bewindvoering. Het college kiest voor een intensieve preventieve aanpak.

Reacties


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.