Arnhem: betaalbaar en duurzaam wonen, in elke levensfase

by AMS97531A123 | 17 oktober 2015 20:00

Vanaf 2018 heeft iemand die actief op zoek is, binnen anderhalf jaar een woning. Zorgdoelgroepen, bijvoorbeeld vormen van begeleid wonen, worden geaccepteerd als buren. Elke wijk heeft een eigen herkenbare identiteit. Dit zijn enkele voorbeelden van de nieuwe Arnhemse woonprincipes. Betaalbaar en levensloopgeschikt wonen zijn de belangrijkste uitgangspunten, met veel aandacht voor duurzaamheid. (bron: Gemeente Arnhem)

banner lub[1]

Het afgelopen half jaar is aan inwoners en partners in de stad gevraagd mee te denken over nieuwe woonprincipes. Het resultaat heeft het college vandaag vastgesteld.

Wonen in de brede zin

De woonprincipes gaan over de woning, woonomgeving, voorzieningen in de omgeving, bereikbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. Een greep uit de woonprincipes: Arnhemmers voelen zich veilig en thuis in hun woning en woonomgeving. Het is normaal zelf preventief de woning aan te passen, bijvoorbeeld aan het ouder worden. Concentratie van lage inkomens binnen wijken wordt vermeden. Het aantal studenten groeit mede door goede studentenhuisvesting en -voorzieningen. Vanaf 2020 wordt er energieneutraal gebouwd. Bewoners en professionals werken in de wijk gelijkwaardig samen en vertrouwen elkaar.

Huurprijzen

Wethouder Elfrink: “er was veel betrokkenheid vanuit de stad bij het opstellen van de woonprincipes. Er ligt een mooi resultaat waar ik met vertrouwen een handtekening onder zet. Eén van de belangrijkste punten voor mij is de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. Veel mensen kunnen de sterk gestegen huurprijzen niet opbrengen. Er komen te weinig goedkope huurwoningen vrij. Dat remt ook de doorstroming. En dat moet veranderen.”

Feestelijke presentatie en ondertekening

Aanstaande donderdag, 15 oktober vanaf 13.00 uur worden de Arnhemse Woonprincipes 2025 feestelijk gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente samen met partners en inwoners een manifest ondertekenen: Samen werken we aan het realiseren van de doelen van de woonprincipes. Alle belangstellenden zijn welkom om het manifest te ondertekenen. De Arnhemse woonprincipes zijn een belangrijk kader voor het maken van afspraken met de woningcorporaties over hun investeringen in Arnhem. Daarin zullen betaalbaarheid en beschikbaarheid een belangrijke plaats krijgen.

Uitvoeringsagenda

Samen met de ondertekenaars van het manifest wordt op basis van de nieuwe woonprincipes een uitvoeringsagenda opgesteld. Het is de bedoeling dat partijen zich vervolgens verbinden aan de uitvoering daarvan. De Arnhemse woonprincipes worden naar verwachting in december door de gemeenteraad voorgelegd.

Endnotes:
  1. [Image]: http://lubda.nl/

Reacties

Source URL: https://haberarnhem.nl/2015/10/17/arnhem-betaalbaar-en-duurzaam-wonen-in-elke-levensfase/