Lees hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Kaiser

Dames en Heren,

Hartelijk welkom.

Namens het stadsbestuur wens ik allereerst alle goeds voor 2016 voor u en diegenen die u dierbaar zijn. Voor heel onze stad.

Ik vind het heel mooi u ook dit jaar weer in deze Eusebiuskerk te verwelkomen. Een bijzonder woord van welkom wil ik richten aan de partners uit het bedrijfsleven die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Dankzij hun betrokkenheid kunnen we ook dit jaar met mensen uit alle geledingen in onze stad samen zijn. Ik ben verheugd vandaag zo velen te ontmoeten die zich het afgelopen jaar hebben ingezet en dat ongetwijfeld ook komend jaar weer zullen doen.
Een bijzonder woord van welkom aan de Commissaris van de Koning, Vertegenwoordigers van Gedeputeerde en Provinciale staten van de provincie Gelderland. En aan alle vertegenwoordigers van gemeentebesturen in de regio, vertegenwoordigers van de waterschappen, van de Krijgsmacht, het openbaar ministerie, onze hulpdiensten en de politie en last but not least vertegenwoordigers van de rechterlijke macht.

Ik noem hen last but not least. Ik ben er namelijk  buitengewoon blij om dat de lobby voor het gerechtshof effectief is geweest. Ik wil iedereen die daaraan heeft bij gedragen hartelijk danken.

De zakelijke dienstverlening waar de advocatuur deel van uitmaakt, is een belangrijke economische pijler van de stad. Dat wordt de komende jaren alleen maar verstevigd. Er is een blijvende intensieve samenwerking ontstaan tussen de Radboud Universiteit, HAN en de sector van de juridische zakelijke dienstverlening.

2015 een bewogen jaar

2015 was een bewogen jaar en heeft ons ook veel gebracht. In elk geval is gebleken dat Arnhem een levendige stad is met vele betrokken inwoners. Arnhem is een stad waar je bij wilt horen. Daarom heb ik als motto voor deze toespraak gekozen: Arnhem, daar wil je bij horen.

Het mooiste woord van 2015 was de uitroep “Wauw” die Staatssecretaris Sharon Dijksma deed vlak voor de opening van Station Arnhem Centraal. Een golf van positiviteit ging niet alleen door de stationshal, maar door heel Arnhem. De opening was een impuls voor inwoners, ondernemers en organisaties. Het was een impuls voor de fierheid op onze stad.

Een mooi voorbeeld van het nieuwe lentegevoel was de prima sfeer in de binnenstad tijdens de kerstperiode. Het lentegevoel was zo sterk dat de ijsbaan van het Winterfestijn dreigde weg te smelten.

De oprichting van het nieuwe binnenstadsplatform zal de komende jaren zijn vruchten gaan afwerpen. De komst van nieuwe horeca en evenementen als de Sonsbeektentoonstelling vergroten de attractiviteit van de stad en zetten ons op de kaart. Als we samen werken aan de toekomst en de schouders er onder zetten, kunnen we de ambitie weer terug te keren in de top 10 van aantrekkelijkste binnensteden, realiseren.

Schouder aan schouder

De ambities voelde ik ook toen voor het eerst de gemeenschappelijke start van het nieuwe studiejaar plaatsvond hier op de patio bij het Stadhuis en in de grote tent in Presikhaaf. Arnhem studentenstad: daar wil je bij horen.

Met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de regio willen we schouder aan schouder staan. Vlak voor de kerst was de oprichting van de economic board. Onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten werken hierin samen aan de versterking van de economie van de regio Arnhem-Nijmegen. In nauwe verbondenheid met de provincie Gelderland. Cruciaal zijn de portefeuillehoudersoverleggen waarin wethouders op gebied van mobiliteit, economie, duurzaamheid en wonen op een nieuwe moderne manier invulling geven aan de regionale samenwerking.

De gemeenten uit de regio Arnhem startten samen met het UWV en met behulp van de kennis en expertise van Presikhaaf Bedrijven het Werkgeversservicepunt. Heel actief worden werkgevers benaderd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Daar wilt u toch ook bij horen?

Sinds 1 januari 2015 hebben we als gemeente veel nieuwe taken gekregen op gebied van zorg, werk en welzijn. Een enorme verandering met als uitdaging om er voor te zorgen dat alle inwoners die van onze hulp afhankelijk zijn blijven meedoen en er bij blijven horen. Dat is voor nu belangrijk, maar ook in de toekomst moeten we er zorg voor dragen dat we blijven omzien naar elkaar.

Natuurlijk, dit eerste jaar liep niet alles vlekkeloos. Maar we kunnen stellen dat in Arnhem niemand tussen wal en schip is beland. Een prestatie van formaat. Een compliment en woord van dank aan de participatiecoaches, wijkteams én aan de clienten die opnieuw een weg moesten vinden, is dan ook op zijn plaats.

Daar wil je bijhoren

We gaan als Arnhem voor 3D’s: decentralisatie, diversificatie en de-institutionalisatie. Een hele mond vol. Concreet betekent dit dat wij kiezen voor doorcentralisatie van het stadhuis naar de wijken. We willen ons werk van de gemeente dichter bij de mensen in de wijken organiseren en zo de bureaucratie bestrijden. Niet alleen om geld te besparen, maar vooral omdat we er in geloven dat de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving erdoor verbetert. De Arnhemse wijken: daar wil je bij horen.

Waar heel Nederland bij wil horen, is natuurlijk Papendal. Ook afgelopen jaar was de gouden medaillefabriek weer op stoom. Sifan Hassan en Dafne Schippers behaalden wederom diverse gouden plakken. De handbalsters die vele trainingsuren op ons sportcentrum doorbrachten bereikten de finale op het Europees Kampioenschap.

Natuurlijk wil ik ook de Arnhemse kampioenen Rinaldo Visser en Matthijs Büchli noemen.

Openbare orde en veiligheid

Op gebied van openbare orde en veiligheid kan ik een aantal positieve dingen melden. Het aantal woninginbraken daalt al langere tijd. Dit heeft onder meer te maken met de grote betrokkenheid van buurtbewoners die elkaar onder andere via what’sapp groepen informeren.

Topprioriteit heeft voor mij als burgemeester het bestrijden van die activiteiten die maatschappij ondermijnend zijn zoals mensenhandel, illegaal gokken, drugshandel en witwassen. Waar het nodig is om rotte appels uit de mand te halen, doe ik dat. In dat licht moet u het relatief grote aantal sluitingen van activiteiten in een aantal bepaalde panden beschouwen.

Het onderwerp radicalisering en jihadisme is nog altijd actueel. In Arnhem hebben we een redelijk beeld van wat zich afspeelt. Onze persoonsgerichte aanpak wordt ook landelijk gezien als een goede werkwijze. Als gemeentebestuur zullen we ons blijvend inzetten om met elkaar in gesprek te blijven.

De bereidheid daartoe is in Arnhem aanwezig. Dat bleek tijdens de bijeenkomst op 19 maart in Musis waarin jong en oud, met heel verschillende achtergrond met elkaar spraken. Het is mijn overtuiging dat mensen echt met elkaar gaan participeren als ze elkaar kennen en vertrouwen. Arnhem, daar wil je met elkaar bij horen.

Vluchtelingenstroom

U begrijpt dat ik vandaag ook stil moet staan bij het wereldwijde vraagstuk van de grote vluchtelingenstroom. Ook in 2016 zal de instroom voortduren. Ik sluit me van harte aan bij de oproep die de Commissaris van de Koning gisteren deed in zijn nieuwjaarstoespraak. Ik ben blij dat Arnhem een van de gemeenten is die door hem werd gecomplimenteerd.

In september kwamen bijna 400 vluchtelingen naar de Koepel. De manier waarop de inwoners van Lombok hen verwelkomden was hartverwarmend.

Maar natuurlijk brengt de komst van zo veel nieuwe mensen vanuit verre landen met andere culturen ook zorg en onzekerheid met zich mee.

Na het principebesluit een nieuw AZC te openen in Elderhoeve zijn we direct naar de omwonenden toe gegaan om met hen hierover te praten. Dat kost veel inzet. Ik wil dan ook de mensen die zich hiervoor hebben ingespannen een compliment geven. Ook aan het COA. Mede dankzij hen, konden we voorkomen dat in Arnhem mensen onder de brug zouden moeten slapen.

Giro d’Italia

We leven in Arnhem niet op een roze wolk. We blijven met beide voeten op de grond staan. Maar we betreden in mei wel een roze parcours waar iedereen bij wil horen.

Tijdens de Giro d ‘Italia gaan beelden over de hele wereld die laten zien wat onze stad allemaal te bieden heeft. Het zal Arnhem en Gelderland fantastisch op de kaart zetten.

Dichter bij elkaar

Voor 2016 wens ik dat we met elkaar onze positiviteit weten vast te houden. We mogen trots zijn op onze stad Arnhem, de hoofdstad van Gelderland, en dit ook uitdragen.  Ik hoop dat we in deze tijd elkaar onbevangen tegemoet kunnen blijven treden. Door ons in elkaar te verplaatsen. Door niet meteen te oordelen. Door oprecht te luisteren. Door te kijken naar wat de ander te bieden heeft.  Zo komen we dichter bij elkaar.

Toekomst

Ik kom tot een afronding. Als u door uw oogharen kijkt dan ziet u een toekomst. Wat ziet u dan?

  • Een sprankelend sociaal leven
  • Een sprankelende economie
  • Een studentenstad
  • Creativiteit
  • Grensverleggend
  • Veelkleurig
  • Open
  • Verdraagzaam

Een toekomst waar Arnhem bij wil horen.

Wat we ook graag willen horen, is het Gelders Orkest. Moge Arnhem een symfonisch jaar hebben vol harmonie. Met sprankelende en opwekkende vier jaargetijden. We gaan op weg in het nieuwe jaar. Op weg naar een toekomst waar muziek in zit. Naar die muziek gaan we nu luisteren.

Dank u wel

Tags assigned to this article:
gemeente

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.

Geverifieerd door MonsterInsights