Huisvesting speciaal onderwijs mogelijk goedkoper

by AMS97531A123 | 11 januari 2016 07:00

In verband met de verwachte daling van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs hebben gemeente en aanbieders van speciaal onderwijs in Arnhem (De Onderwijsspecialisten en Kentalis) besloten om de nieuwbouwplannen te wijzigen.
Uitgangspunt voor beide partijen wordt dat huisvestingsplannen zoveel mogelijk worden gerealiseerd binnen bestaande gebouwen. De verwachting is dat het beschikbare budget van 77  miljoen euro niet volledig hoeft te worden aangesproken.

Wethouder Ron König: “Aan het doel dat er kwalitatief goede schoolgebouwen moeten komen wordt niet getornd. We kunnen onze ogen echter niet sluiten voor de veranderde omstandigheden. Daarom laten we een haalbaarheidsonderzoek doen naar de gewijzigde plannen. Dat onderzoek moet in het voorjaar van 2016 zijn afgerond.”

Lees meer[1]
Endnotes:
  1. Lees meer: https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Huisvesting_speciaal_onderwijs_mogelijk_goedkoper

Reacties

Source URL: https://haberarnhem.nl/2016/01/11/huisvesting-speciaal-onderwijs-mogelijk-goedkoper/