Geen toeslag als Turken terugkeren naar Turkije

Geen toeslag als Turken terugkeren naar Turkije

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag besloten dat personen die zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit hebben, geen recht hebben op toeslag als zij niet meer in Nederland wonen. Voor hen gelden de zelfde regels als voor personen met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit, aldus de rechter. (bron: Demet.nl)

De zaak was aangespannen door de Turkse advocaten Nazmi Turkkol en Fadime Kilic. De Turkse cliënten van de advocaten  waren arbeidsongeschikt geworden. Naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen zij ook een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Maar hun toeslag werd beëindigd toen zij terug gingen naar Turkije. Zij hebben naast een Turkse ook een Nederlandse identiteit en dat is ook de reden waarom volgens de rechter hun toeslag beëindigd mag worden. “Nederland mag hen op dit punt volledig als eigen burgers behandelen,” aldus De Centrale Raad van Beroep.


Langdurende zaak 

Om tot een besluit te komen stelde De Centrale Raad van Beroep vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in zijn arrest van 14 januari 2015 onder meer dat betrokkenen op grond van de nationale wettelijke regeling toeslag hebben ontvangen en dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen zonder afstand te doen van de Turkse nationaliteit. Onder die omstandigheden kunnen zij zich niet met een beroep op internationaal recht verzetten tegen het woonplaatsvereiste, dat op grond van de nationale wettelijke regeling een voorwaarde is voor het toekennen van een toeslag.

Wel toeslag met alleen de Turkse nationaliteit

Personen die alleen een Turkse nationaliteit hebben, kunnen wel aanspraak maken op de toeslagen als zij naar Turkije terugkeren. Daarin verschillen deze personen van mensen die zowel een Nederlandse als een Turkse nationaliteit hebben.

Advocaten Nazmi Turkkol en Fadime Kilic

In een reactie aan Demet TV laat advocaat Nazmi Turkkol weten deze uitspraak wel verwacht te hebben. “Ik had deze uitspraak wel verwacht. Op 14 januari 2015 had het Europese Gerechtshof te Luxemburg reeds bepaald dat Turken met tevens een Nederlandse nationaliteit geen aanspraak konden maken op de bepalingen van het Turkse associatieverdrag. Toch is dit een belangrijke uitspraak. Dit was namelijk wel de langstdurende zaak die de Centrale Raad van Beroep heeft behandeld. En uiteindelijk hebben mijn cliënten wel schadevergoeding gekregen omdat het zolang heeft geduurd.”
1 comment

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.