SP Arnhem stelt vragen aan college over Jeugdzorg

by AMS97531A123 | 16 september 2016 11:35

De SP maakt zich zorgen over een objectieve diagnosestelling zonder medische gegevens voor de inzet van de hulpverlening en stelde hierover op 23 augustus 2015 vragen aan het college. 

In het  SP‐onderzoek “Zorg om Zorg”  van april j.l. geven zorgprofessionals aan dat de wijkcoach medische kennis mist en dat de werkwijze verschillend is.  Dit laatste bleek ook uit het onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg1 .   De SP vindt het belangrijk dat volgens dezelfde kaders en deskundigheid wordt gewerkt, omdat dit de kans verkleint signalen te missen en bijdraagt aan het beoogde hoofddoel; namelijk preventie.

(advertentie)[1]

(advertentie)

Meerdere signale ontvangen
De afgelopen tijd heeft de SP meerdere signalen ontvangen van inwoners waarin zij aangeven dat de jeugdhulpverlening voor verbetering vatbaar is. Zo is recent het wijkteam ingeschakeld omdat er sprake zou zijn van een onveilige gezinssituatie, het betreft een gezin met een baby van 2 maanden.   Binnen een paar weken heeft de wijkcoach 11 verschillende organisaties ingeschakeld die samen met ongeveer 30 verschillende hulpverleners hulp aan het gezin geven.

Paulien Lunter stelt acht vragens namens de SP aan het college. Wij hebben de eerste drie vragen alvast hier staan. Binnen zes weken zal het college moeten komen met een antwoord:

1. Wie stelt anno 2016 de diagnose op basis waarvan de hulpverlening wordt ingezet en op ba‐ sis van welke valide, betrouwbare feiten?

2. Wie is binnen jeugdzorg eindverantwoordelijk voor de ingezette hulpverlening en het resul‐ taat?

3. Op basis van welke criteria wordt in Arnhem het besluit genomen de Raad van Kinderbe‐ scherming in te schakelen en wie worden hierbij betrokken?

Voor alle andere vragen zie lijst[2] met vragen van de SP.


Endnotes:
  1. [Image]: http://www.ozkaraadvocaten.nl
  2. zie lijst: https://arnhem.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1581507/Jeugdzorg.pdf

Reacties

Source URL: https://haberarnhem.nl/2016/09/16/sp-arnhem-stelt-vragen-aan-college-over-jeugdzorg/