Meer nieuwe coffeeshops in Arnhem na aanpassing wetgeving

Meer nieuwe coffeeshops in Arnhem na aanpassing wetgeving

Arnhem krijgt er in totaal drie coffeeshops bij. Het coffeeshopbeleid van de stad gaat veranderen waardoor er ruimte is voor elf coffeeshops in plaats van acht. Dit staat allemaal in het coffeeshopbeleid van de burgemeester.

Meer coffeeshops over heel Arnhem
In het beleid van tijdelijke burgemeester Staal wordt aangegeven dat de coffeeshops verspreid over heel Arnhem mogen komen. De aanvragen voor de nieuwe vergunningen moeten wel voldoen aan nieuwe vestigingseisen zoals voldoende verspreiding en het voorkomen van overconcentratie.

Iedereen kan zich aanmelden
Met het afschaffen van het uitsterfbeleid (maximaal acht coffeeshops) is het voor iedereen vrij om zich aan te melden voor een vergunning van een nieuwe coffeeshop. Iedereen kan zich aanmelden voor en vergunning van maximaal zes jaar. Door middel van een loting zullen de aanvragen in behandeling worden genomen zodat iedereen evenveel kans maakt. De huidige coffeeshop eigenaren krijgen dan te maken met een overgangsregeling om hun investeringen terug te verdienen. Ze krijgen eenmalig een vergunning voor zes jaar.

Verspreiding
Arnhemmers kunnen straks als alles doorgaat overal in de stad een coffeeshop openen mits ze voldoen aan de nieuwe vestigingseisen. Voorheen kon dit maar in drie Arnhemse wijken waardoor overconcentratie het geval was zoals in Klarendal/St-Marten.

Reacties