Meer dan € 100 miljoen gezamenlijke investeringen in de regio Arnhem-Nijmegen

Meer dan € 100 miljoen gezamenlijke investeringen in de regio Arnhem-Nijmegen

De provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem hebben afgesproken om € 37 miljoen extra te investeren in de regio.Slechts een paar maanden nadat de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen 2018-2019 is vastgesteld, staan er al weer nieuwe projecten klaar om toegevoegd te worden aan de rollende investeringsagenda. (foto: Pixabay)

Sinds het Bestuursakkoord anderhalf jaar geleden is gesloten, hebben betrokken partijen inmiddels ruim € 100 miljoen vrijgemaakt.

De nieuwe afspraken gaan onder andere over een investering  in een brug over de Waalhaven in Nijmegen, de herinrichting en verbetering van de hoogwaterveiligheid van de Rijnkade in Arnhem en een nieuwe aanbesteding voor duurzaam openbaar vervoer in de regio. Naast de drie overheden dragen ook verschillende bedrijven, onderwijsinstellingen en het Waterschap bij aan deze extra investeringen.

Uw reclame ook hier te zien?

De investeringen worden gedaan langs drie programma’s, de zogenaamde iconen:

Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy

Ruim € 2 miljoen nieuwe investeringen in het stimuleren van ondernemerschap in de sectoren health & hightech, in evenementen rondom health & energy (InScience Filmfestival) en het netwerk van samenwerkingspartners Arnhem Open/Arnhem Connect.

Bruisende binnensteden aan de rivier

€ 23,6 miljoen nieuwe investeringen in o.a. een investeringsregeling voor historische panden in de Arnhemse binnenstad, het bovengronds brengen van de Jansbeek op het Gele Rijders Plein in Arnhem  en een brug over de Waalhaven om het Waalfront beter te verbinden met de binnenstad en de rivier.

Slimme duurzaamheid

€ 11,4 miljoen nieuwe investeringen in de energietransitie, onder andere in de tweede fase Routekaart energietransitie voor de 16 regiogemeenten en een onderzoek naar geothermie in Renkum en Nijmegen.

HaberArnhem.nl zoekt nieuwe investeerder | info @ haberarnhem.nl

Bestuursakkoord

De € 37 miljoen komt bovenop de € 73 miljoen die de provincie en de gemeenten eerder afspraken te investeren in de regio. Daarvoor hebben partijen in december 2016 het Bestuursakkoord Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen met elkaar gesloten. In het bestuursakkoord zijn de ambities verwoord die de provincie, Arnhem en Nijmegen de komende tien jaar willen realiseren, met elkaar en met o.a. bedrijven, kennisinstellingen, regiogemeenten en het Rijk.

Regio in de top van Nederland

Ambitie is om de regio Arnhem-Nijmegen in de top van Nederland te krijgen. De regio heeft alles in huis om dit waar te maken: onderwijs- en kennisinstellingen van wereldformaat, een hoogopgeleide en creatieve bevolking, innovatieve bedrijvigheid. Goede culturele voorzieningen en prima wonen met prachtige landschappen en steden maken een goed vestigingsklimaat compleet.

Steeds meer partners doen mee

Versterken, verrijken, verbreden is het motto van de Investeringsagenda voor 2018. Daarvan worden al mooie resultaten zichtbaar: steeds meer partners (regiogemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners doen mee en investeren in de economische ontwikkeling van de regio.

Onderdelen van de investeringsagenda waarover nog geen financieel besluit is genomen, worden nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.


ReactiesRelated Articles

Mert Markt komt met extra korting tijdens Turkse supermarktoorlog

Supermarkt Mert Markt gaat gewoon mee in de prijzenoorlog die is begonnen sinds de komst van de Turkse super in

Onrust in Arnhem na waarschuwing over kinderlokker in de wijk

Verschillende bekende Arnhemmers hebben melding gedaan op facebook van een kinderlokker die actief zou zijn in de Arnhemse wijk Presikhaaf.

Stichting Veilig Thuis huurt ca. 1.400 m² aan de Snelliusweg 1 in Arnhem

Stichting Veilig Thuis huurt ca. 1.400 m² aan de Snelliusweg 1 in Arnhem ARNHEM – Stichting Veilig Thuis heeft een