Wat vindt de Ombudsman van de toegang tot de schuldhulpverlening in Arnhem?

Wat vindt de Ombudsman van de toegang tot de schuldhulpverlening in Arnhem?

D66 Arnhem staat voor een effectieve en toegankelijke schuldhulpverlening. Schulden voorkomen én wegwerken is een belangrijke stap om uit de armoede te komen immers. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Ombudsman over de Arnhemse schuldhulpverlening komt D66 raadslid Sabine Andeweg met schriftelijke vragen:

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.

In het artikel “Schuldhulp krijgen? Spring dan eerst door deze hoepels” in het NRC wordt n.a.v. het onderzoek van de Nationale Ombudsman de Arnhemse proef “Vroeg eropaf Arnhem” positief benoemd.

Website staat te koop
info @ haberarnhem.nl

In het rapport “Een open deur” trekt de Ombudsman echter een aantal conclusies en doet hij een serie aanbevelingen. Naast deze conclusies heeft de Ombudsman een duidelijke oproep aan gemeenteraden om zich te laten informeren door het college over hoe de toegang tot schuldhulpverlening in hun gemeente is geregeld, welke drempels de toegang kunnen belemmeren en wat daarin kan worden verbeterd.

De Nationale Ombudsman doet gemeenten naar aanleiding van zijn onderzoek de volgende aanbevelingen:

  • Ga naar een burger met problematische schulden toe en breng in een face-to-face gesprek in kaart wat diens persoonlijke situatie is.
  • Sluit geen doelgroepen op voorhand uit. Verzamel voor het nemen van een beslissing alle relevante informatie, kijk naar de omstandigheden van de schuldhulpvrager en weeg de verschillende belangen tegen elkaar af. Zorg ervoor dat de uitkomst niet onredelijk is.
  • Geef op iedere aanvraag een duidelijke, begrijpelijke, goed gemotiveerde beslissing op schrift, zodat burgers weten waar zij aan toe zijn en hun rechtsbescherming is gewaarborgd.

D66 Arnhem staat voor een effectieve en toegankelijke schuldhulpverlening. Schulden voorkomen én wegwerken is een belangrijke stap om uit de armoede te komen immers.Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met het rapport “Een open deur” van de Nationale Ombudsman? Is het college of de organisatie van de gemeente of de Sociale Bank Centraal Gelderland op enige andere manier betrokken geweest bij het opstellen van dit rapport?
  2. Onderschrijft het college de conclusies en de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman? Zo nee, waarom niet en zo ja, welke conclusies en aanbevelingen vindt u van toepassing op het Arnhemse beleid?
  3. Welke vervolgstappen heeft het college in Arnhem geformuleerd en gegeven om opvolging te geven aan alle conclusies en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en welke afspraken heeft u gemaakt t.a.v. het nagaan van de Ombudsman of gemeenten volgens zijn uitgangspunten werken?
  4. Hoe kijkt het college naar de beleidsvrijheden die de Ombudsman noemt in het licht van de toegankelijkheid van schuldhulpverlening? Wat zou het college willen aanpassen en voor welke aanpassingen heeft het college de raad nodig? D66 doelt o.a. op de genoemde vrijheden om meer zzp-ers, meer mensen met fraudeschulden en meer mensen na een afgebroken schuldhulpverleningspoging te accepteren voor schuldhulpverlening. Graag ook op deze 3 specifieke punten een reactie op welke wijze de college hier stappen op heeft ondernomen.
  5. De Ombudsman schrijft gedegen over een groot aantal aspecten van schuldhulpverlening. Is het college bereid deze vragen uitgebreid te beantwoorden n.a.v. alle zaken die genoemd worden in het rapport?

Reacties


Tags assigned to this article:
D66 Arnhemnieuws arnhemschuldhulpvelening arnhem

Related Articles

Laat Arnhemmers de politieke agenda mee bepalen

Zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Als het aan D66, Arnhem Centraal en GroenLinks ligt kunnen

D66, SP en CDA over vertrek GroenLinks uit de coalitie

Vanochtend informeerde GroenLinks ons per e-mail dat zij de coalitie verlaat. Afgelopen zondag zijn wij op verzoek van GroenLinks bijeen

Personeelsbestand gemeente binnen vijf jaar afspiegeling beroepsbevolking

Er gaan zaken veranderen binnen de gemeente Arnhem met betrekking tot diversiteit bij ambtenaren en personeelsbestand. Zo wil het college