Advocaat Ozkara: ‘Je mag geen onderscheid maken tussen Turkse burgers en EU burgers’

by AMS97531A123 | 9 mei 2019 15:13

Iedereen heeft een mening over het nieuws dat de Nederlandse regering een oplossing zou hebben gevonden om Turkse mensen een inburgeringsplicht op te leggen. Naar aanleiding van het artikel[1] in het AD ‘Turken dwingen tot inburgering is mogelijk’ hebben we een expert gevraagd om een reactie. En die expert is de in Arnhem woonachtige advocaat Ismet Ozkara.[2]

Geen onderscheid tussen Turkse burgers en EU burgers

We hebben de vraag voorgelegd aan de associatieverdrag expert advocaat mr. I. Ozkara. [3] Volgens Ozkara heeft het Europese Hof al meerdere malen een uitspraak gedaan over de rechten van Turkse burgers op grond van het associatieverdrag EEG- Turkije. ‘Volgens het associatieverdrag mag je geen onderscheid maken tussen Turkse burgers en EU burgers. Als je een Bulgaar, Duitser, Griek etc geen inburgeringsplicht kan opleggen, dan kan je dit volgens de non- discriminatiebepaling  zoals opgenomen in het associatieverdrag ook niet opleggen op Turkse burgers en hun gezinsleden.’, aldus de Arnhemse advocaat Ozkara.Onduidelijk hoe rechters hierna gaan kijken?

Nu wordt in verschillende media gesuggereerd dat er een oplossing zou zijn gevonden. Echter wat de oplossing zou zijn is onduidelijk en de vraag is uiteraard hoe de rechters hier na gaan kijken. Daarnaast is het ook nog de vraag of  het ook de inburgeringsplicht in het buitenland betreft of de oudkomers.


Endnotes:
  1. het artikel: https://www.ad.nl/politiek/turken-dwingen-tot-inburgering-is-mogelijk~a74e4568/
  2. Ismet Ozkara.: https://haberarnhem.nl/2015/03/30/voorbeeld-arnhemmer-van-mavo-leerling-tot-bekende-advocaat/
  3. mr. I. Ozkara. : https://haberarnhem.nl/2015/03/30/voorbeeld-arnhemmer-van-mavo-leerling-tot-bekende-advocaat/

Source URL: https://haberarnhem.nl/2019/05/09/advocaat-ozkara-je-mag-geen-onderscheid-maken-tussen-turkse-burgers-en-eu-burgers/