PvdA: veiligheid terug in de wijk

PvdA: veiligheid terug in de wijk

De PvdA wil buurten veiliger maken door bewoners zelf te laten bepalen hoe hun wijk veiliger moet worden. Dat staat in het actieplan ‘Veilige wijken II’ dat PvdA kandidaat-Kamerleden Lenna Vromans en Sofyan Mbarki vandaag met zo’n 50 PvdA fractievoorzitters, wethouders en raadsleden presenteren. Initiatiefnemer van het actieplan Lenna Vromans: “Nederland kent een tweedeling als het gaat om veiligheid.

Advocaat zoeken

Het maakt uit in welke buurt je woont, werkt of opgroeit. Met deze concrete voorstellen willen we een eind maken aan die ongelijkheid. Want pas als je je veilig voelt, kun je daadwerkelijk vrij zijn. Veiligheid is een links thema, dat de afgelopen jaren te veel aan rechts is overgelaten.”


In het actieplan stelt de PvdA voor om de wijkagent weer te laten doen waar die voor bedoeld is; preventief aanwezig zijn in de wijk, als oren en ogen van het veiligheidsapparaat, herkenbaar en benaderbaar voor mensen. Wijkagenten komen daar nu niet aan toe, omdat ze gaten in de roosters moeten dichtlopen, of teveel tijd kwijt zijn aan het verlenen van psychische zorg aan personen met verward gedrag. De PvdA wil extra inzetten op nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning, en dat vrouwen een nadrukkelijker positie krijgen bij veiligheids- beleid. Dat leidt aantoonbaar tot verbetering, maar ook omdat zij het vaakst slachtoffer worden van bijvoorbeeld geweld of intimidatie en omdat zij zich het vaakst onveilig voelen.

Fractievoorzitter van de PvdA Amsterdam en kandidaat Kamerlid Sofyan Mbarki: “Voor veilige wijken met perspectief voor iedereen heeft de wijkenaanpak twee handen nodig. Een harde hand om op te kunnen sporen en te kunnen straffen, maar ook een uitgestoken hand om perspectief te bieden. De mensen die in de haarvaten van onze wijken hier elke dag voor strijden, hebben veel meer waardering en collega’s nodig.”

PvdA Arnhem
‘”Ik steun het wijkenplan van Vromans en Mbarki. Veiligheid begint namelijk in de wijk, de plaats waar je kinderen opgroeien en waar je iedere dag thuis kunt komen. Iedereen verdient een wijk waarin je jezelf kunt zijn en waarin we omkijken naar elkaar. Daarom komen wij in actie voor veilige wijken voor iedereen.” aldus Giovanni Visser, Pvda
Arnhem.Related Articles

Turkse gastvrijheid tijdens ‘vakantie’ aan de Hommelstraat

De Turks Nederlandse ondernemers aan de Hommelstraat in Arnhem doen er alles aan om de thuisblijvers in de regio Arnhem

Sahan (PvdA) geinstalleerd als Provinciale Statenlid

Dierenaar Mehmet Sahan is maandag geinstalleerd als Provinciale Statenlid namens de PvdA in Gelderland. De Nederlandse Turk behaalde tijdens de

Mobiele stembus bij gemeenteraadsverkiezingen

Een mobiele stembus die het makkelijker maakt om te gaan stemmen. Dat zegde het college vandaag toe in een raadsbrief

Geverifieerd door MonsterInsights