Zonder eisen voor burgerparticipatie ook perspectief voor Kronenburg?

Zonder eisen voor burgerparticipatie ook perspectief voor Kronenburg?

Woensdag is het ontwikkelperspectief Kronenburg vastgesteld door de Arnhemse raad. Voorstellen van D66 Arnhem om de participatie te verbeteren en het percentage koopwoningen te vergroten hebben het niet gehaald. Fractievoorzitter Mattijs Loor van D66 is teleurgesteld: “Genoeg betaalbare koopwoningen zijn net zo belangrijk als genoeg sociale huurwoningen. Jammer dat een meerderheid dit niet wil vastleggen. En de samenwerking met bewoners moet echt goed geregeld worden. Of dat gaat lukken blijft nu de vraag.” 

In de huidige plannen voor Kronenburg wordt uitgegaan van een percentage van 90 procent huur. Loor: “Als je kijkt naar de woningmarkt, is het voor ontwikkelaars aantrekkelijk om appartementengebouwen als beleggershuurwoningen in de markt te zetten. D66 wil juist een goede mix van woningen. Er is in Arnhem een grote behoefte aan koopwoningen, waaronder betaalbare koopwoningen. Ook het woonbehoefteonderzoek gaf dat aan.” D66 Arnhem wilde daarom minimaal 50% koopwoningen en minimaal 20% betaalbare koopwoningen in de plannen. 

Goede autoverzekering?

Participatie moet beter 

“Onbegrijpelijk dat de raad concrete verbeteringen voor het participatieproces te verbeteren terzijde schuift,” zegt Loor. “In het voortraject is de participatie onvoldoende geweest. Wij hadden graag gezien dat de verdere uitwerking van het ontwikkelperspectief door de gemeente, bewoners, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars sámen wordt ingericht.” 

Investeren in Kronenburg noodzakelijk 

Investeren in een leefbaar Kronenburg is volgens D66 van groot belang. Het ontwikkelperspectief met de aangenomen wijzigingen biedt veel kansen voor vergroening en verbetering van de buurt. Mattijs Loor: “Dat de burgerparticipatie en het aandeel koopwoningen niet goed geregeld zijn, is een groot risico. Weerstand in plaats van samenwerking leidt tot vertraging in de plannen. En een te eenzijdig aanbod van huurwoningen is slecht voor de buurt. Wij hopen dat de samenwerking met de bewoners alsnog van de grond komt. Kronenburg kan dan een fantastische groene stedelijke woonbuurt worden.” 

ReactiesRelated Articles

Veel vragen tijdens politieke maandag gemeenteraad Arnhem

Vanavond worden er maar liefst tien mondelinge vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder in Arnhem. De gemeenteraad

D66: Meedoen PVV slecht nieuws voor Arnhem

Op vrijdag 22 december werd bekend dat de PVV mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Sabine Andeweg, lijsttrekker

Intern kritiek bij Groenlinks om keuze Turkse wethouder

Er is intern veel kritiek bij Groenlinks om Selcuk Akinci als nieuwe wethouder te presenteren in Arnhem. Vandaar dat hij