Leden PvdA stemmen in met collegedeelname in Arnhem  

by AMS97531A123 | 7 juni 2022 07:19

De leden van de Partij van de Arbeid in Arnhem hebben vanavond in buurtcentrum De Lommerd tijdens een algemene ledenvergadering ingestemd met collegedeelname van hun partij in de nieuwe coalitie van de stad. De statuten van de politieke partij maken dat verplicht: zonder toestemming geen deelname.  

60.000 anderen zien dit ook maandelijks

Trots op het akkoord 

Fractievoorzitter Giovanni Visser is blij met het vertrouwen dat zijn fractie heeft gekregen van de leden: “We waren als fractie al trots op het akkoord, maar ik ben erg blij dat de leden dat enthousiasme met ons delen. Het is een sociaal en rechtvaardig coalitieakkoord dat Arnhemmers vooruit gaat brengen. Een groot deel van het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt nu omgezet in beleid voor de stad, en dat is iets waar de leden terecht tevreden over zijn.” 

PvdA-idealen 

Veel van de punten van het coalitieakkoord vinden de leden passen bij de idealen van de PvdA: meer betaalbare woningen, rechten van huurders versterken, foute verhuurders aanpakken, meer mensen aan werk helpen, een bijstand met meer vertrouwen, mensen helpen met hun hoge energielasten, meer armoedebestrijding en veel inzet voor de kansen van jongeren en voor leefbare wijken.  

In de kern sociaaldemocratisch 

Beoogd PvdA-wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken Mark Lauriks noemde het akkoord en zijn portefeuille “in de kern sociaaldemocratisch.” Lauriks: “Dit akkoord gaat mensen helpen die nu in stress leven omdat ze niet rondkomen aan het eind van de maand en van dag tot dag bezig zijn met overleven. En de inzet voor meer leefbare wijken is de erkenning voor die buurten in de stad die nu onder druk staan door overlast of verloedering.” 

Blij met proces 

Voorzitter van de PvdA-afdeling Sanne Bronkhorst is blij met het proces dat is gevolgd met de leden: “Samen hebben we het verkiezingsprogramma vastgesteld, de fractie op weg gestuurd met het mandaat voor een sociaal coalitieakkoord en vandaag hebben we dan ook samen ingestemd met collegedeelname. We kijken uit naar de toekomst met dit team PvdA’ers in de raad en het college.” 


Source URL: https://haberarnhem.nl/2022/06/07/leden-pvda-stemmen-in-met-collegedeelname-in-arnhem/