In kwetsbare wijken meer koop en minder huur

by AMS97531A123 | 28 maart 2024 11:39

In de vanavond vastgestelde Woonvisie kiest Arnhem voor het toevoegen van extra sociale huurwoningen in draagkrachtige wijken. Ook een wijzigingsvoorstel van D66 en Volt om in kwetsbare wijken juist meer koopwoningen mogelijk te maken, haalde een meerderheid. (foto: Afbeelding van Michal Jarmoluk[1] via Pixabay[2])

Tweedeling nog meer tegengaan

Om de tweedeling in de stad te verkleinen, wordt in de Woonvisie het aandeel sociale huur gespiegeld. Dat betekent dat nieuwbouwprojecten in veerkrachtige wijken – ofwel wijken met weinig tot geen sociale huurwoningen – tussen de 60 tot 100 procent sociale huur gaan bevatten. Dit is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de huidige 30 procent die voor de hele stad geldt. D66 is het daarmee eens. Maar juist ook in kwetsbare wijken, met soms tot 82 procent sociale huurwoningen, is het belangrijk dat daar meer koopwoningen worden gerealiseerd. Het toevoegen van betaalbare koop in wijken waar meer dan 60 procent van de woningen uit sociale huur bestaat, versterkt de weerbaarheid van die wijken én vermindert het grote tekort aan betaalbare koopwoningen. D66-raadslid Joris Brandts: “Zo dragen de meest veerkrachtige wijken de zwaarste lasten en maken we ook minder sterke wijken veerkrachtiger.”

Ozlem Ozay aankoopbegeleider en hypotheekadviseur bij OZQUR[3]

Groot tekort aan betaalbare koopwoningen

In Den Haag is er wetgeving in voorbereiding die gemeentes met veel sociale huur dwingt om meer betaalbare koopwoningen te bouwen: de Wet versterking regie volkshuisvesting. Gemeenten die al een grote sociale huurvoorraad hebben en boven het landelijke gemiddelde zitten, kunnen zich volgens deze wet meer focussen op het bouwen voor middeninkomens. Daar loopt dit voorstel van D66 op vooruit.

Gemengde wijken dragen bij aan leefbaarheid

Het voorstel van D66 maakt het mogelijk dat in wijken met zeer veel sociale huur, minder sociale huurwoningen en méér koopwoningen worden toegevoegd. Brandts: “Dat betekent niet dat we minder sociale huurwoningen willen in de stad. Integendeel. We willen zorgen dat de meest kwetsbare wijken worden ontzien in de grote vraag naar sociale huurwoningen.”

Advocaat gezocht voor uw zaak?[4]
Endnotes:
  1. Michal Jarmoluk: https://pixabay.com/nl/users/jarmoluk-143740/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2762342
  2. Pixabay: https://pixabay.com/nl//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2762342
  3. Ozlem Ozay aankoopbegeleider en hypotheekadviseur bij OZQUR: https://haberarnhem.nl/2023/11/27/aankoopbegeleider-ozlem-ozay-woningmarkt-is-waar-mijn-hart-ligt/
  4. Advocaat gezocht voor uw zaak?: https://haberarnhem.nl/2024/03/07/ozkara-advocaten-in-arnhem-verwelkomt-abdullah-bal-als-talentvolle-advocaat/

Source URL: https://haberarnhem.nl/2024/03/28/in-kwetsbare-wijken-meer-koop-en-minder-huur/