SP-motie tegen raadslid Usta haalt geen meerderheid in gemeenteraad

SP-motie tegen raadslid Usta haalt geen meerderheid in gemeenteraad

Een motie van Gerrie Elfrink namens de SP-fractie tegen DENK Verenigd Arnhem raadslid Yilidirim Usta kreeg dinsdagavond geen meerderheid in de Arnhemse gemeenteraad. Het werd wel spannend omdat enkele partijen meer duidelijkheid wilden over (toekomstige) uitspraken van Usta. Ook werd er twee keer geschorst op verzoek van Sabine Andeweg (D66) omdat partijen meer opheldering wilden van Usta.

Uw reclame ook hier te zien?

Geen spijt betuigd vanwege woordkeuze

Volgens Gerrie Elfrink had Usta geen spijt betuigd vanwege zijn vergelijkingen met nazi-Duitsland en omdat hij termen zoals Statssicherheitsdienst  gebruikte tijdens de gemeenteraad van 20 juni . Usta begon zijn betoog in de raad met dat een ‘vergelijking geen gelijkstelling is’. Hij voegde ook het volgende toe aan zijn reactie: ‘Als DENK Verenigd Arnhem hebben wij in ons eerdere betoog aangegeven dat wij enkele historische relaties zien in de voorstellen en het gedachtegoed van enkele partijen, welke naar onze mening juist een aantasting van de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving zijn.

Leendert Combee (VVD) druk met vertegenwoordigers politieke partijen

Rol als vertegenwoordiger in de Eurregioraad

Elfrink had vooral moeite met het feit dat Usta ook de Arnhemse raad vertegenwoordigde in de Eurregioraad en had daarom geen vertrouwen meer in de heer Usta als vertegenwoordiger van Arnhem in de Eurregioraad. VVD-fractievoorzitter Leendert Combee vroeg zich af of de gekozen woorden anders zullen zijn dan Usta had gekozen in de vorige raad. Waarop Usta verklaarde dat de woorden zijn gebruikt in de context van het debat van de vorige keer. ‘De functie van vertegenwoordiger in de Eurregioraad doe ik namens de hele Arnhemse raad.’, aldus Usta.

HaberArnhem.nl zoekt nieuwe investeerder | info @ haberarnhem.nl

De motie van wantrouwen haalde uiteindelijk geen meerderheid. De SP kreeg zoals verwacht ook steun van de PVV en opvallend genoeg ook van Arnhem Centraal. Met 31 tegen 8 stemmen werd de motie verworpen en blijft Usta Eurregio-raadslid namens de gemeenteraad van Arnhem.

Beelden debat in gemeenteraad Arnhem

Voor de beelden van deze avond kunt u kijken op de website van de gemeente Arnhem. Vanaf agendapunt 6.6 wordt de motie in behandeling genomen.


ReactiesRelated Articles

Martien Louwers (36) genoemd als wethouderskandidaat

De fractievoorzitter van de PvdA in Arnhem, Martien Louwers, wordt als wethouderskandidaat genoemd nu het college in Arnhem is gevallen.

TTIP-motie van GroenLinks krijgt meerderheid in de raad

De motie van fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp, om het college te laten uitspreken tegen TTIP, heeft het gehaald in de Arnhemse

Oud worden in eigen woning beter mogelijk maken

Het moet voor Arnhemmers makkelijker worden hun eigen woning levensloopgeschikt te maken. Dit vroegen D66 en PvdA bij de vaststelling