Altijd recht op een beschikking in Arnhem, zo eenvoudig is dat

Altijd recht op een beschikking in Arnhem, zo eenvoudig is dat
SP motie ‘Beschikkingsrecht’ is met grote meerderheid aangenomen. Op 25 september j.l. is de motie ‘Beschikkingsrecht’ met steun van 6 andere partijen ingediend. Wethouder Leisink (D66) heeft er alles aan gedaan om dit tegen te houden. Hij vindt dat de uitvoering onnodig veel geld kost.

Voorafgaand aan de stemming over de motie kondigde hij aan met een plan te komen. Hierover staat nog niets op papier. Twee weken geleden gaf de wethouder, naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak, aan niets te zullen veranderen aan deze procedure. Wethouder Leisink toont zich een slecht verliezer door te twitteren dat het een treurige avond is geworden. Hij ziet het aan iedereen verstrekken van een beschikking als het vergroten van de bureaucratie in de zorg. Daarmee gaat hij voorbij aan wat in de zorg rechtvaardig en noodzakelijk is.
Als inwoners van Arnhem een maatwerkvoorziening aanvragen voor de Wmo of jeugdzorg moeten zij zelf vragen om een beschikking. In een beschikking staat vermeld welke voorziening wordt toegekend. Deze beschikking is nodig en voorwaardelijk om bezwaar te kunnen maken tegen het besluit. In 2015 is dit echter geruisloos afgeschaft. Wethouder Leisink (D66) vond het voldoende om inwoners een beschikking te geven als zij hier zelf om vragen.Om ergens om te kunnen vragen moet men hierover wel geïnformeerd worden. Dat liet te wensen over: aan 1 op de 4 inwoners werd niet gevraagd wordt of zij een beschikking willen hebben. 1 op de 3 blijkt niet op de hoogte te zijn gebracht dat deze beschikking nodig is om bezwaar te maken. Daarnaast is de inwoner afhankelijk van de beslissing van de wijkcoach. Dit kan een drempel zijn voor inwoners om een beschikking te vragen. En niet iedereen is in staat om voor zichzelf op te komen. Met deze beschikking is dat niet meer nodig: alle inwoners van Arnhem hebben nu dezelfde rechten.
De motie die de SP vorig haar indiende om te vragen om een automatische beschikking kreeg toen onvoldoende steun. Afgelopen jaar heeft de raad verschillende malen aangedrongen op verbetering van de informatievoorziening over beschikkingen en bezwaren. Tot nu toe met onvoldoende resultaat. Van wijkcoaches, die een enorm zwaar takenpakket hebben, kan niet verwacht worden dat zij er ook nog aan moeten denken om alle inwoners hierover te informeren. Volgens de wet hoort een beschikking automatisch te worden afgegeven. Dat heeft de SP nu ook met de motie vastgelegd in het Arnhems zorgbeleidReactiesRelated Articles

Rotterdam gaat straat op tegen coup

Rotterdam gaat de straat op tegen coup. Reacties

Nieuwe norm topmanager sociale werkplaats Presikhaaf Bedrijven voor 11 gemeenten in en rond Arnhem

Op de politieke maandag in Arnhem maakte wethouder Ine van Burgsteden duidelijk zich hard te maken voor een salarisgrens van

Burgemeester Kaiser achter de schermen veel bezig met radicalisering jongeren

Burgemeester Kaiser vertelde maandag 12 september aan een raadscommissie dat de gemeente wel degelijk actief is en in gesprek is