Vragen over pleegzorg en uithuisgeplaatste kinderen in Arnhem

Vragen over pleegzorg en uithuisgeplaatste kinderen in Arnhem

Het tekort aan pleeggezinnen en de problemen die daaruit voortvloeien waren reden voor D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg om het college van burgemeester en wethouders om nadere informatie te vragen. Op 4 februari diende ze onderstaande schriftelijke vragen in over pleegzorg en uithuisgeplaatste kinderen in Arnhem. 

In november 2018 werd bekend dat van de 141 kinderen uit Arnhem die in een pleeggezin worden opgevangen, de helft is aangewezen op een adres buiten de stad. Dat liet de Arnhemse jeugdzorginstelling Lindenhout weten in een toelichting op een nieuwe campagne om pleeggezinnen te werven.
De Landelijke Week van de Pleegzorg werd ook aangegrepen om nieuwe pleeggezinnen in Arnhem te vinden en zo het tekort in de stad te reduceren. Arnhem heeft 97 pleeggezinnen, maar dat is lang niet voldoende om de behoefte op te vangen. In november was het zelfs zo dat voor veertien Arnhemse kinderen nog helemaal geen plek in een pleeggezin gevonden was.


De Jeugdwet stimuleert ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ van kinderen. Gemeenten moeten hier richting aan geven om dit in praktijk te brengen, zo ook in Arnhem. D66 wil graag van het college weten hoe zij hier vorm aan geeft.

Een beeld specifiek voor Arnhem ontbreekt nog, maar een tekort aan goede pleegouders is zorgelijk. Want D66 vindt dat ieder kind recht heeft op een stabiele omgeving om op te groeien en vanuit die omstandigheid zijn of haar kansen te ontwikkelen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Hoeveel kinderen staan er op de wachtlijst voor pleegzorg? Hoe groot is het huidige tekort aan pleegouders?
  2. Welke acties onderneemt het college – naast deelname aan landelijke acties – om het tekort te verkleinen? Tot welke resultaten heeft dat geleid? Met andere woorden hoeveel meer pleeggezinnen zijn er het afgelopen jaar bijgekomen?
  3. Wat zijn de effecten van deze tekorten? Zitten er kinderen langer in residentiële voorzieningen dan gewenst of worden er andere tussenmaatregelen genomen? En zo ja, welke?
  4. Herkent het college het geschetste beeld in de uitzending van De Monitor dat binnen het huidige pleegzorgsysteem kinderen vaak worden doorgeplaatst en kinderen pas na 2 tot 3 doorplaatsingen in een perspectief biedend pleeggezin terecht komen? Hoeveel kinderen in Arnhem worden (minimaal 1 keer) doorgeplaatst? En welke acties onderneemt het college om doorplaatsingen te voorkomen?
  5. De uitzending van De Monitor laat zien dat de kans op vroegtijdige breuk groot is: 20 tot 50 procent van de pleegzorgplaatsingen worden vroegtijdig beëindigd. Herkent het college dit geschetste beeld? Hoe groot is het probleem van vroegtijdige afbrekingen van pleegzorgplaatsingen in Arnhem en met Arnhemse kinderen?
  6. Wat zijn de mogelijkheden om vanuit de gemeente te zorgen dat het aantal vroegtijdig afgebroken pleegzorgplaatsen wordt voorkomen?
  7. Gelet op de grote financiële tekorten in het sociale domein acht D66 het niet ondenkbaar dat er meer ingezet wordt op pleegzorg. De uitzending van De Monitor laat echter zien dat overhaaste plaatsing kan leiden tot een breakdown en daarmee tot grote problemen leidt voor zowel het kind als het gezin. Hoe gaat het college borgen dat dit in Arnhem niet, dan wel zo min mogelijk, zal voorkomen?

Website staat te koop
info @ haberarnhem.nl

ReactiesRelated Articles

Pizzakoerier (25) op bizarre manier beroofd in Arnhem

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving in Arnhem. Een 25-jarige meisje dat als pizzakoerier werkt is

Grote brand in Arnhem mogelijk aangestoken

De grote brand, die vrijdag in de vroege ochtend uitbrak is volgens de eerste berichten mogelijk aangestoken. De grote brand,

Arnhemmer loopt hoofdletsel op na mishandeling aan de Klarendalseweg

Afgelopen vrijdag 7 juli werd een Arnhemmer mishandeld aan de Klarendalseweg. Reacties