Initiatief tegen overlast woningsplitsing

Initiatief tegen overlast woningsplitsing

Duidelijke regels voor woningsplitsing en verkamering voor de hele stad om overlast te voorkomen. Met dat doel komt D66-raadslid Sjoerd Dijk samen met ChristenUnie, PvdA, Arnhemse Ouderen Partij, Arnhem Centraal en Denk/Verenigd Arnhem op maandag 2 september met het initiatiefvoorstel ‘Woningsplitsing en Verkamering’. “Woningsplitsing kent natuurlijk voor- en nadelen” stelt Dijk namens de 17 zetels tellende samenwerkende fracties. “Met kwaliteitseisen aan splitsing helpen de problemen te verkleinen.”

In steeds meer wijken ervaren inwoners overlast door woningsplitsing. Het gaat daarbij vooral om parkeeroverlast door fietsen en auto’s en om geluidsoverlast door veel bewoners in een opgesplitste woning. Bij nieuwbouw zijn er allerlei regels en normen voor deze zaken. Bij woningsplitsing gelden deze regels niet, waardoor overlast voor de omwonenden ontstaat. “De weinige regels die er wel zijn voor woningsplitsing gelden maar voor drie wijken”, constateert Dijk, “de rest van Arnhem is daardoor vogelvrij.”

Weinig regels, veel vraag

Starters en studenten hebben behoefte aan meer kleinere woningen in Arnhem. Het splitsen van woningen in meer woningen of in studentenkamers is daarom een welkome aanvulling op de voorraad kleinere woningen. Het moet alleen wel op een verantwoorde manier plaatsvinden. Dit gezamenlijke initiatiefvoorstel voorziet hierin, voor de hele stad. Wie in de toekomst nog woningen wil splitsen, moet volgens de initiatiefnemers aan meer kwaliteitseisen gaan voldoen op het gebied van duurzaamheid, geluidsisolatie en aanwezigheid van buitenruimte en fietsenberging.

Vervolg

In het afgelopen voorjaar hebben inwoners en bewonersinitiatieven in de gemeenteraad ingesproken over de problemen die zij ervaren door woningsplitsing. Gedurende de zomer werkte Dijk met de andere raadsleden en ambtelijke ondersteuning aan het fijn slijpen van het voorstel. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het voorstel ontvangen. Later dit jaar volgt de behandeling in de raad. De nieuwe regels zouden volgend jaar al in kunnen gaan.

ReactiesRelated Articles

VIDEO De politie showt de nieuwe ME voertuigen

De politie laat vol trots de nieuwe ME voertuigen zien. Reacties

Zonneveld op Koningspleij Noord beste Arnhemse idee

Met een prijsvraag vroeg de gemeente Arnhem inwoners naar ideeën voor zonneveld locaties in Arnhem. Het idee voor een zonneveld

In actie voor een plasticvrij Arnhem

Gemeente Arnhem, De Groene Vos en Rozet maken zich van 9 februari t/m 10 april sterk voor een plasticvrij Arnhem.