Initiatief tegen overlast woningsplitsing

Initiatief tegen overlast woningsplitsing

Duidelijke regels voor woningsplitsing en verkamering voor de hele stad om overlast te voorkomen. Met dat doel komt D66-raadslid Sjoerd Dijk samen met ChristenUnie, PvdA, Arnhemse Ouderen Partij, Arnhem Centraal en Denk/Verenigd Arnhem op maandag 2 september met het initiatiefvoorstel ‘Woningsplitsing en Verkamering’. “Woningsplitsing kent natuurlijk voor- en nadelen” stelt Dijk namens de 17 zetels tellende samenwerkende fracties. “Met kwaliteitseisen aan splitsing helpen de problemen te verkleinen.”

In steeds meer wijken ervaren inwoners overlast door woningsplitsing. Het gaat daarbij vooral om parkeeroverlast door fietsen en auto’s en om geluidsoverlast door veel bewoners in een opgesplitste woning. Bij nieuwbouw zijn er allerlei regels en normen voor deze zaken. Bij woningsplitsing gelden deze regels niet, waardoor overlast voor de omwonenden ontstaat. “De weinige regels die er wel zijn voor woningsplitsing gelden maar voor drie wijken”, constateert Dijk, “de rest van Arnhem is daardoor vogelvrij.”

Weinig regels, veel vraag

Starters en studenten hebben behoefte aan meer kleinere woningen in Arnhem. Het splitsen van woningen in meer woningen of in studentenkamers is daarom een welkome aanvulling op de voorraad kleinere woningen. Het moet alleen wel op een verantwoorde manier plaatsvinden. Dit gezamenlijke initiatiefvoorstel voorziet hierin, voor de hele stad. Wie in de toekomst nog woningen wil splitsen, moet volgens de initiatiefnemers aan meer kwaliteitseisen gaan voldoen op het gebied van duurzaamheid, geluidsisolatie en aanwezigheid van buitenruimte en fietsenberging.

Vervolg

In het afgelopen voorjaar hebben inwoners en bewonersinitiatieven in de gemeenteraad ingesproken over de problemen die zij ervaren door woningsplitsing. Gedurende de zomer werkte Dijk met de andere raadsleden en ambtelijke ondersteuning aan het fijn slijpen van het voorstel. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het voorstel ontvangen. Later dit jaar volgt de behandeling in de raad. De nieuwe regels zouden volgend jaar al in kunnen gaan.

ReactiesRelated Articles

Gast zet dakloze man met terpentine in de fik!

Deze gast is de dakloze meneer helemaal zat! Na herhaaldelijk vriendelijk verzocht de flat te verlaten besluit hij op bizarre

Paspoort aanvragen in Arnhem kost € 67,10

Om een paspoort aan te vragen moet u persoonlijk langskomen bij de balie van het Klant Contact Centrum. Hiervoor maakt

Gelderlander steelt ‘Turkse bakker’ nieuws van HaberArnhem

Nadat het artikel over de Turkse bakkerij Divan werd gepubliceerd via HaberArnhem, werden ze bij de Gelderlander ook wakker en