Waarom kiest de gemeenteraad voor Marcouch als burgemeester?

Waarom kiest de gemeenteraad voor Marcouch als burgemeester?

De gemeenteraad van Arnhem heeft op 3 juli 2017 Ahmed Marcouch aanbevolen als nieuwe burgemeester van Arnhem. Oud-burgemeester Herman Kaiser is per 1 juni 2017 eervol ontslagen, nadat hij heel lang ziek was.

Marcouch heeft veel skills en ervaring

Marcouch heeft veel skills als politicus. Behalve dat hij Marokkaans en moslim is, heeft de Amsterdammer 7 jaar ervaring als Tweede Kamerlid en washij  van 2006 tot en met 2010 voorzitter van het stadsdeel Slotervaart in de gemeente Amsterdam. Hij heeft dus ook ervaring als voorzitter van een college. Er is dus nog steeds veel kritiek op deze man, ondanks dat hij zeer ervaren is. Tijdens de PVV-demonstratie in Arnhem is maar weer gebleken hoe hersenloos sommige mensen zijn, omdat ze de aanbeveling van Marcouch alleen al afkeuren omdat hij ‘niet-Nederlands’ of een ‘Marokkaan’ zou zijn. Deze ‘Marokkaan’ praat, schrijft en denkt soms nog ‘Nederlandser’ dan heel veel PVV-demonstranten van afgelopen week.
Deze mensen kozen voor Marcouch en andere kandidaten

Een vertrouwenscommissie (kandidatencommissie) heeft de aanbeveling met kandidaten gedaan aan de Arnhemse raad. Deze commissie bestond uit verschillende fractievoorzitters van Arnhemse partijen waaronder; abine Andeweg (D66), Jurgen Elfrink (SP), Martien Louwers (PvdA), Leendert Combée (VVD), Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks), Gerben Karssenberg (CDA), Lea Manders (Arnhem Centraal), Addy Plieger-Bos (ChristenUnie), Kursat Bal (Verenigd Arnhem), Ton van Beers (Arnhemse Ouderen Partij), Leo de Groot (Partij voor de Dieren) en wethouder Gerrie Elfrink en gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel.

21 kandidaten hebben gereageerd op vacature in Arnhem

Op de vacature van burgemeester in Arnhem hebben 21 kandidaten gereageerd. Deze namen zijn alleen bekend bij de eerder genoemde politici. Om de personen niet te schaden is er een geheimhouding. Het lekken van een van de namen van deze kandidaten zou zelfs kunnen leiden tot een onderzoek van justitie. In een geheime vergadering kregen alle gemeenteraadsleden uitleg en informatie over de kandidaten en andere relevante informatie. Uiteindelijk neemt de raad het besluit, weer tijdens een geheime en besloten vergadering, om Marcouch aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Arnhem. De meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad (minimaal 20 raadsleden) kozen uiteindelijk voor Marcouch. Mogelijk is dit meer, maar kan niemand dit bevestigen. Op de 39 raadsleden na dan.


Waarom juist Marcouch, was er niemand anders?

De vraag die veel mensen in Arnhem bezig houdt heeft dus een antwoord als je bovenstaande goed hebt doorgenomen. Marcouch komt wint de strijd van de andere kandidaten. Omdat we niet weten wie de andere kanidaten waren, kunnen we zeker stellen dat Marcouch de beste papieren had van de verschillende kandidaten. Want de PvdA in Arnhem, waar Marcouch lid van is, heeft maar 5 zetels in de Arnhemse raad. En met vijf zetels heb je nog steeds geen meerderheid. De verhalen over verschillende politici die wel of niet hebben gestemd op Marcouch zijn niets anders dan geruchten. Geen enkel raadslid in Arnhem mag dit officieel bevestigen of ontkennen.

Marcouch begint op 1 september

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij stelt, gehoord het advies van de heer Cornielje Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad hoopt dat de nieuwe burgemeester op 1 september 2017 kan worden geïnstalleerd.

ReactiesRelated Articles

Echte Kraker tussen Eendracht en Elsweide in bekerstrijd

Voetbalclubs Eendracht en Elsweide treffen elkaar vanavond aan in de strijd om de KNVB-beker voor amateurclubs. De derby tussen de

CDA en D66 stellen vragen over registratie homogerelateerd geweld

De fracties van CDA en D66 willen dat het college snel met een nieuwe Beleidsagenda Seksuele Diversiteit komt, een overzicht

Wat vindt de Ombudsman van de toegang tot de schuldhulpverlening in Arnhem?

D66 Arnhem staat voor een effectieve en toegankelijke schuldhulpverlening. Schulden voorkomen én wegwerken is een belangrijke stap om uit de