PVV Arnhem stelt vragen over illegale Islamitische Ramadan graffiti

PVV Arnhem stelt vragen over illegale Islamitische Ramadan graffiti

De PVV gemeenteraadsfractie in Arnhem heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over illegale Islamitische Ramadan graffiti aan de Hommelsepoort in Arnhem. Volgens de PVV is de Hommelsepoort al jaren slachtoffer van vandalisme vanwege illegale graffiti. Niet iedereen denkt er natuurlijk zo over. (foto: archief )

Hommelse poort met een andere tekst

Deel buurt is tevreden met ‘kunstwerk’

Buurtbewoners en omwonenden hebben daar uiteenlopende meningen over. Volgens velen is het een vorm van ‘kunst’ om de teksten ‘Fijne Ramadan’ op het spoorwegviaduct te zien. En anderen vinden het een vorm van illegale graffiti. Gemeenteraadslid Sanders van de PVV is het hier niet mee eens en verklaart dat de Hommelsepoort weer slachtoffer van deze Ramadan graffiti is geworden.

Is de dader een held?

De dader van ‘vandalisme’ wordt in Klarendal en Sint-Marten door velen wel gezien als een held vanwege zijn positieve boodschap. Een bewoner, die niet met zijn naam genoemd wilt worden, verklaart het volgende: ‘Iedereen weet om wie het gaat en we zijn hem wel dankbaar dat hij dit gewoon elke keer weer doet. Vooral omdat hij zelf geen moslim is en dit doet voor de mensen in de wijk. ‘ Of het nu ook om dezelfde persoon gaat is niet bekend.Raadslid Sanders: Gaat het college aangifte doen van vandalisme?

In de schriftelijke vragen aan het College vervolgt gemeenteraadslid Sanders verder: ‘Volgens diverse (social) media heerst er in de wijk schijnbaar ook een bepaalde omerta, betreffende de identiteit van de dader. Iedereen lijkt deze persoon te kennen, maar niemand wil of durft zijn of haar naam te noemen. Als de dader zoals we in de media kunnen lezen zo bekend is en/of zo makkelijk opgespoord zou kunnen worden door justitie dan zou de gemeente Arnhem de kosten van dit stelselmatige vandalisme moeten proberen te verhalen. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van de Partij Voor de Vrijheid Arnhem dan ook de volgende vragen;

1. Is het college bereid eventueel i.s.m. ProRail opdracht te geven de huidige tekst opnieuw te verwijderen?

2. Is het college bereid inzage te geven betreffende de kosten van deze en vorige herstelwerkzaamheden? Zo ja wat zijn dan deze kosten en door wie worden ze betaald?

3. Is het college bereid aangifte te doen van vandalisme om zo eventueel de kosten van de schoonmaakacties op deze dader te verhalen?

4. Waarom heeft de Gemeente Arnhem niet eerder actie ondernomen om de identiteit van deze dader te achterhalen en/of een aangifte van vandalisme in gang te zetten?

5. Is de wethouder bereid samen met betrokkenen (ondernemers, omwonenden, prorail etc.) te zoeken naar een permanente goeduitziende vandalismebestendige oplossing om de stelselmatige bezoedeling van de Hommelsepoort tegen te gaan?Related Articles

Tacokoning Hermanos legt uit waarom Arnhemmers geduld moeten hebben

Een veel te snelle succes is ook niet altijd even goed begrijpen ze nu ook bij Hermanos. De tacozaak dat

26-jarige Thomas Lubbers uit Zutphen wordt gezocht

De 26-jarige wordt gezocht door de politie.

Willemstunnel gaat tien dagen lang helemaal dicht

De Willemstunnel in Arnhem gaat een maand dicht vanwege een grote opknapbeurt aan de tunnel. De tunnel is van 5