Personeelsbestand gemeente binnen vijf jaar afspiegeling beroepsbevolking

Personeelsbestand gemeente binnen vijf jaar afspiegeling  beroepsbevolking

Er gaan zaken veranderen binnen de gemeente Arnhem met betrekking tot diversiteit bij ambtenaren en personeelsbestand. Zo wil het college van burgemeester en wethouders dat het personeelsbestand binnen vijf jaar een afspiegeling is van de beroepsbevolking. Nooit eerder lukt het een college in Arnhem om dit te realiseren. (Archief: wethouder van Dellen, links op de foto)

‘De gemeente wil het goede voorbeeld geven’

Wethouder Jan van Dellen (VVD) kwam met de verklaring: ‘De gemeente wil het goede voorbeeld geven als het gaat om een diverse en inclusieve organisatie. We vinden het belangrijk dat Arnhemmers zich herkennen in de gemeente. Een divers personeelsbestand komt de dienstverlening aan de Arnhemmers immers ten goede.’

60.000 anderen zien dit ook maandelijks

‘Verdwenen’ discriminatierapport in Arnhem aanleiding voor acties

Helemaal uit de lucht vallen komt dit natuurlijk niet! De wethouder overleefde, samen met college wethouder Louwers (PvdA) diverse debatten over een discriminatierapport van de universiteit van Tilburg, waaruit bleek dat Arnhem heel slecht scoorde op het gebied van diversiteit. Er was geen probleembesef binnen de gemeente Arnhem. Het rapport van de UvT verdween zelfs en kwam niet eens op de bestuurlijke tafel. Zelfs ondanks constateringen en adviezen van diverse (uitvoerende) ambtenaren dat er een rapport lag, is dit tegengehouden door de directie omdat er ‘geen sprake zou zijn van een voldragen onderzoek’.

‘Het gaat voorzichtig de goede kant op’

De gemeente vervolgt verder in een verklaring: ‘Dankzij het programma ‘Inclusief Arnhem’, dat loopt sinds 2018, zijn medewerkers zich beter bewust van inclusie en diversiteit. Dat is terug te zien in de cijfers: De verhouding vrouw-man loopt in de pas (bijna 50-50 procent). De gemeente voldoet met 40,2 banen voor mensen met een beperking aan de banenafspraak met het Rijk en wil er tot 2023 nog zeven banen voor deze groep bij. Ook het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond neemt toe. Het aandeel steeg van 5,7 procent in 2018 naar 8 procent medio 2020.’ Van Dellen: ‘Het gaat daarmee voorzichtig de goede kant op, maar laten we het roer nu echt omgooien.’

Managementfuncties gemeente moeten ook mee met de tijd

Er zal nog veel moeten gebeuren bij de gemeente Arnhem wil het personeelsbestand een afspiegeling zijn van de stad dan dat het al is. Bij veel grote Nederlandse bedrijven is het tegenwoordig vrij normaal dat managementfuncties ook worden ingevuld met mensen van niet-Westerse achtergronden. De gemeente Arnhem moet daar nog steeds hard aan gaan werken anno 2021.

ReactiesRelated Articles

SP en D66: ondersteun kwetsbare Arnhemmers

Kwetsbare of wilsonbekwame mensen kunnen in Arnhem hulp krijgen van speciale ‘mentoren’ bij het maken van moeilijke zorgbeslissingen. Helaas zijn

Ook Big Bazar opent nieuwe locatie in Arnhem

Big Bazar opent winkel aan Rijnstraat Arnhem ARNHEM – In opdracht van de eigenaar heeft Strijbosch Thunnissen Winkelmakelaars, partner in

Man(25) uit Deventer slaat vriendin(22) ernstig het ziekenhuis in

Een 25-jarige man uit Deventer is aangehouden op verdenking voor ernstig huiselijk geweld tegen zijn 22-jarige vriendin. Reacties