Rondetafel gesprek met inwoners van Kronenburg

Rondetafel gesprek met inwoners van Kronenburg

De wijk Kronenburg staat al lang op de nominatie om vergroend te worden. Arnhem Centraal vindt dat dit  lang op zich laat wachten.

Veel nieuwe woningen in bij winkelcentrum Kronenburg

In augustus 2020 kwamen berichten in de media over de wens van  Wereldhave, de eigenaar van winkelcentrum Kronenburg, om hier veel nieuwe woningen te realiseren. We hebben zeer dringend nieuwe woningen nodig in onze stad, maar het bericht riep vragen op. Kronenburg is al een versteende wijk  en zou mogelijk daardoor nog meer kunnen verstenen. Arnhem Centraal heeft daarop een rondetafel gesprek aangevraagd dat (vanwege corona) pas vorige week plaats vond.

Prima opkomst door bewoners en Wereldhave

De opkomst van bewoners was goed en ook waren er twee vertegenwoordigers van Wereldhave aanwezig.  We hoorden dat bewoners vooral spraken over het tekort aan groen en ook over een gebrek aan menskracht en budget om hier daadkrachtig mee aan de slag te gaan. Eventuele nieuwe woningen zouden nog meer parkeerdruk en verkeersbewegingen kunnen geven, is de vrees. De vervuiling van de wijk is ook een issue.

Winkelcentrum moet meer aantrekkelijker worden

Wereldhave stelde dat zij als winkelcentrum de parkeermogelijkheden en verkeersstromen als zeer essentieel zien om goed voor elkaar te hebben, om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden. Wereldhave gaf ook aan  te werken aan een veel completer winkel- en ontmoetingsconcept, waarbinnen Rozet  groter kan worden en mogelijkheden gaat bieden om ‘de huiskamer van Zuid’ te gaan worden. Dit klonk ons als muziek in de oren, zeker omdat bewoners aangaven dat een plek om te ontmoeten een probleem is geworden. Wereldhave bood spontaan en verrassend deze senioren een ruimte aan!

Er komt een vervolg in de vorm van een gebiedsvisie, die waarschijnlijk in juni bij de raad op tafel ligt. Daarbij wordt een aanvraag voor een woningbouwimpuls ingediend, die tevens de samenhang tussen wonen en de (groene) leefomgeving centraal stelt. Dan hebben de Kronenburgers een concreet plan om input voor te kunnen leveren. Wij hopen dan op een daarbij behorend budget om eindelijk  dat groen te gaan realiseren!

ReactiesRelated Articles

Politie vindt 82.000 XTC-pillen, vijf machines en meerdere stoffen

Afgelopen weekend heeft de politie maar liefst 82.000 xtc-pillen en vijf machines gevonden om deze pillen te maken. Reacties

Sommige Turken in Gelderland vinden het jammer dat de coup is mislukt

De mislukte Turkse coup vond plaats op 15 juli 2016 in Turkije en zorgde ervoor dat dit het gesprek van

De Ronaldo van Arnhem mag maandenlang niet gaan spelen

De aanvaller van SML Mohamed Bouraarassi, mag een paar maanden lang niet gaan voetballen. De 33-jarige Arnhemmer en ex-international (zaalvoetbal)