Beheerder bij kamerverhuur voortaan verplicht in Arnhem

Beheerder bij kamerverhuur voortaan verplicht in Arnhem

Sinds 27 juni zijn verhuurders van vijf of meer kamers verplicht om een beheerder bij de gemeente aan te melden. Deze beheerder moet bereikbaar zijn voor kamerbewoners en omwonenden om overlast tegen te gaan. Dit is het gevolg van het initiatiefvoorstel ‘Geregeld beheer bij kamerverhuur’ van D66, ChristenUnie, PvdA, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij. 

De initiatiefnemers hebben twee jaar gewerkt aan dit voorstel, om overlast tegen te gaan zonder de kamerverhuur zelf te verhinderen. “Net zoals soms één kamergewijs verhuurd pand veel overlast veroorzaakt, kunnen ook heel veel kamerbewoners helemaal geen overlast veroorzaken”, benadrukt D66-raadslid Mattijs Loor. “Het tegengaan van overlast begint bij het kunnen aangaan van een gesprek. Juist daarom is het van belang een goede beheerder te hebben.” 

60.000 anderen zien dit ook maandelijks

Direct effect

Het initiatiefvoorstel is aanvullend op het Plan van Aanpak van het Arnhemse college van B en W. Waar het initiatiefvoorstel direct geldende regels geeft om overlast aan te pakken heeft het collegeplan pas op langere termijn concreet effect. Beide voorstellen werden in de raadsvergadering van 17 juni aangenomen. Mattijs Loor: “Het is goed dat de overige plannen van het college zijn aangepast, zodat ook in de toekomst in Arnhem kamerverhuur goed mogelijk blijft. We zijn immers niet tegen kamerbewoners, maar wel tegen overlast.”

Ook voor bestaande panden

In tegenstelling tot de regelingen van het college gelden de regels uit het initiatiefvoorstel ‘Geregeld beheer’ ook voor alle bestaande kamerverhuurbedrijven. Dat maakt het makkelijker om juist in die wijken op te treden waar nu veel overlast is en eigenaren hun verantwoordelijkheid niet nemen. Eigenaren van panden hebben vier weken de tijd om hun beheerder aan te melden bij de gemeente.ReactiesRelated Articles

Inloopbijeenkomst over verbinding tussen station en Arnhemse binnenstad

In Luxor Live kunt u komende dinsdag, 20 januari, het definitieve plan bekijken voor de nieuwe inrichting van de verbinding

Leuke films tijdens Parkbios-avonden in Presikhaaf

Presikhaaf wordt weer gezelliger vanaf 9 juli, want dan zijn er weer in de zomeravonden drie Parkbios-avonden. Reacties

´Pornofreak´ uit Dieren hoeft niet meer de cel in

De 36-jarige ‘Pornofreak‘ uit Dieren ,die bijna 4500 foto’s en 28 filmpjes met kinderporno verzamelde en verspreidde ,hoeft van de